Bredere perspektiv på fiskeripolitikken

Bredere perspektiv på fiskeripolitikken

Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet har i deres netop offentliggjorte rapport, et kapitel som ser på fiskeripolitikken i et mere langsigtet perspektiv og rapporten har ligeledes fokus på udviklingen i EU`s fiskeripolitik. Samt hvorledes det danske fiskeri har udviklet sig inden for rammerne af EU`s fiskeripolitik.
Der har været en markant udvikling fra, at fiskeripolitikken i EU var ”landbrugspolitik for fisk”, til at der nu er en klar opfattelse af, at det er vidt forskellige problemer, der gør sig gældende inden for landbrug og fiskeri.

”Det er afgørende ved udformningen af en fornuftig fiskeripolitik, at der tages udgangspunkt i, at fiskeressourcer er fornybare, men at der biologisk set kan overfiskes, og at der er en klar modsætning imellem, hvad der på kort sigt er en fordel for den enkelte fisker, og hvad der på lang sigt er samfundsøkonomisk fornuftigt,” fremhæver professor Peder Andersen, som sammen med lektor Hans Frost er forfatter til kapitlet om fiskeripolitikken. Han mener, det er nødvendigt at regulere, men at det samtidigt er vigtigt, at reguleringen tager hensyn til kompleksiteten i fiskeriet med mange arter, mange områder og ikke mindst med mange lande.

Kapitlet konkluderer, at alle de reguleringsinstrumenter, der er nødvendige for at gennemføre en forsvarlig fiskeriforvaltning, er til rådighed. Udfordringen er, at EU og de enkelte lande faktisk benytter sig af mulighederne. Men der er også et tydeligt behov for at anlægge et bredere økosystemperspektiv i de økonomiske overvejelser om den fremtidige fiskeriforvaltning. Således skal der både tages hensyn til, hvorledes havmiljøet påvirker fiskeriet, og hvorledes fiskeriet påvirker havmiljøet.

”Når EU’s nye fælles fiskeripolitik bliver vedtaget i år, er der alene tale om små justeringer i forhold til den tidligere fiskeripolitik med forbud mod udsmid af fisk som den eneste markante undtagelse. Så selv om der er et stort behov for at se fiskeripolitikken i et bredere perspektiv, får dette næppe nogen central placering i de kommende år,” kommenterer Peder Andersen.

Kilde: fødevareøkonomisk Institut – Kbh. Universitet
FiskerForum.com