Bornholms Fiskeskipper vinder retssag over Fiskerikontrollen

Bornholms Fiskeskipper vinder retssag over Fiskerikontrollen

Den 52-årig fiskeskipper Jimmy Møller Nielsen med den mindre trawler R 333 »Lopisi« fra Nexø, kunne ånde lettet op, da dommeren i Rønne Byret efter retsmødet fredag den 20. januar, og efter en vortering kunne afsige dommen.

Mandag faldt så endelig dommerens hammer hårdt i bordet med ordene »Thi kendes for ret«, og frifinde den bornholmske fisker, for anklagerne om manglende nedkøling af sine torskefangst.

Ca. 14 dage efter mødet med Fiskerikontrollen på Nexø Havn i sommeren 2016, hvor en fiskerikontrollør havde foretaget en temperaturmåling af fisken ombord på R 333 »Lopisi«. Blev skipper Jimmy Møller Nielsen forelagt et bødekrav på ikke mindre end 10.000 kroner, via telefon af det stedlige Politi. Et bødekrav der nærmest slog benene væk under ham og gav den bornholmske fisker et kæmpe chok. En bøde der var af en størrelse, som den 52-årige fisker følte fuldstændigt urimeligt og helt ude af proportioner i forhold til forseelsen. Samtidig var den bornholmske fiskers retsbevidsthed skudt helt og aldeles til hjørne.

Torskefiskeriet sommeren 2016

Det var, som Jimmy Møller Nielsen fortæller til FiskerForum, sidst på sæsonen for torsk i sommeren 2016. Han var én af få, der i midten af juli stadigvæk fiskede efter torsk. Ugen forinden var der ikke noget videre fangst, så da han den 20. juli igen stak ud og tog et enkelt slæb, var der overraskende nok over 2 tons torsk i slæbet. Nexø fiskeren havde ikke regnet med en sådan fangst, så den is der var taget med ud, kunne lige knap og nap dække fangsten. Han rensede noget af fangsten på vej ind og da han mødte Fiskerikontrollen på Havnen, forklarede han, som rigtigt var, at pga. for lidt is med ud, havde han været nød til, for at bevare køligheden af fisken, ved over flere omgange at fordele og blande isen rundt i de tre pounder hvor fisken var opbevaret.

»Det er selvfølgeligt ikke rart at komme ud med for lidt is ombord,« fortæller Jimmy videre, »men da man ikke må smiden torsken ud igen, kunne jeg ikke gøre andet end at fordele og køle fisken så godt det nu kunne lade sig gøre,« påpeger Jimmy og siger samtidig, at det dog undrede ham, at Fiskerikontrollen kun udførte temperaturmålinger af overfladen på fisken og ikke nede i lagene under, hvor isen havde gjort sin virkning.

Sagen startede i Juli måned 2016

Den lokale nyhedsportal Bornholm.nu hørte om sagen første gang midt i januar. Her var Nexø fiskeren blevet meldt til politiet af Fiskerikontrollen, for manglende nedkøling af sin fangst midt i sommervarmen. Anmeldelsen var sket på baggrund af vejledningsmaterialet, og en henvisning til bekendtgørelse nr. 43 af 12. januar 2016 om fødevarer § 60, stk. 3, jf. be- kendtgørelse nr. 530 af 22. maj 2014 om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om fødevarehygiejne § 2, jf. Rådets forordning nr. 853 af 29. april 2014 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødeva- rer artikel 3, stk. 1, jf. bilag III, afsnit VIII, kapitel I, del II, pkt. 2 og 4.

Hurtigt genfortalt, handler det om at nedkølingen skal ske med en vis kontinuitet uden unødige ophold. Det gælder om, at fisken opnår en temperatur, der nærmer sig smeltende is, så det nedbrydende enzymatiske og mikrobiologiske fordærv sættes i stå. Hvis nedkøling ikke kan foregå straks, for eksempel på grund af visse praktiske omstændigheder i forbindelse med fiskeriet, skal fisken nedkøles så snart det er praktisk muligt«.

Især det sidste afsnit, hvor der står at fisken skal nedkøles så snart det er praktisk muligt, har været én af grundene til frifindelsen. En dom der gik Fiskerikontrollen imod, da byretsdommeren ikke fandt det bevist, at fiskeskipperen havde tilsidesat loven.

Men det kan undre, at en fiskeskipper der ikke tidligere er straffet og dømt og som altid har passet sit, pludselig skal præsenteres for en kæmperegning, hvor det nok mere havde været på sin plads at henvise til vejledningsmaterialet og ikke stille hårdt mod hårdt, som Fiskerikontrollen her har gjort. En Fiskerikontrol, der nu efter at have tabt sagen i byretten, forhåbenligt fremover besinder sig og istedet for bøder, rådgiver. Gentagne forseelser skal selvfølgelig straffes.

Det skal nævnes at Fiskerikontrollen stadig har mulighed for at anke dommen, til en højere retsindstans.