Blueshell-projekt undersøger kommerciel udnyttelse af restprodukter

Blueshell-projekt undersøger kommerciel udnyttelse af restprodukter

Norske forskere undersøger nu muligheden for kommercielt at udnytte restprodukter fra skaldyrsproduktionen til enten kosmetik, mad eller kosttilskud og ligeledes give svaret på hvordan man får øget og skærpet slutbruger-interessen for disse produkter.

Restprodukterne spænder vidt fra rejeskaller til krabbeskaller og skaller fra fiske- og skaldyrsproduktionen. Forskerne har i undersøgelsen spurgt sig selv, Hvilke argumenter der skal til, før forbrugerne viser større interesse for disse nye produkter.

Spørgsmål som norske forskere søger en løsning på via Blueshell-projektet, hvor man med fokus på det uudnyttede potientiale der ligger i restprodukterne, enten det drejer sig om restprodukter der blot ikke udnyttes optimalt i dag eller om restprodukter der simpelthen helt bliver smidt væk med affaldet. Alt dette bør efter forskernes mening istedet udnyttes til glæde og gavn for alle.

En britisk undersøgelse peger netop på problematikken omkring ord benyttet i forbindelse med genudnyttelse af skaller i nye produkter. Hvis ord som »»Biprodukt« eller »restråstof« indgår, føler de fleste forbrugere, at de køber »affald« og ikke et unikt produkt med særlige egenskaber.

Reaktionerne kom efter en omtale af de tre forskellige produktgrupper, som forbrugerne havde reageret på, hvor produkter var blevet neutralt beskrevet, med indhold og hvorledes det var produceret samt hvilken miljøbelastning de havde og hvorledes mad-svind kunne undgås. Eller med en vinkel på produktet som helsevirkende, om hvor positivt og effektfuldt det var for ens helbred.

Du kan læse mere på Nofima´s hjemmeside om »Testing seafood residual raw materials from seafood on consumers« (engelsk)

Kilde: Nofima og forskning.no FiskerForum.dk