Osmose renovering og ombygning af kutter Annika

Osmose renovering og ombygning af kutter Annika

På den sidste arbejdsdag i 2018, fredag den 21. december over middag, blev håndværkerne færdige med ombygningen af RS 73 »Annika«, på Agger Værft.

Lige til det sidste kæmpede alle en brav kamp med færdiggørelsen af »Annika« og det lykkedes lige akkurat, at blive klar inden juleferien for alvor satte ind. De sidste lister blev lakeret og med formaninger til mandskabet (kone og børn) om ikke at røre ved noget, kunne fiskeskipper Kim Lykke Petersen smide tampen og sætte kursen gennem Limfjorden hjem til Bønnerup Strand.

Fra midt sommer, i juli måned 2018, har RS 73 »Annika« været på Jan Møllers værft i Agger. Skipperen fra Djursland, Kim Lykke Petersen, købte i februar måned 2018 sin nuværende båd, en glasfiberbåd, tidligere ejet af Brian Kruse Valentin fra Læsø.

Ved handlen i februar blev det konstateret, at skroget var ramt af osmose også kaldet glasfiberpest.

Fænomenet er ikke ukendt i glasfiberbåde af den årgang, og Kim vidste på forhånd, at det ville betyde ca. 3 måneder på land.

Men efter sandblæsningen viste båden sig dog at være hårdere angrebet end først antaget. Den tørre og varme sommer gjorde heldigvis sit til, at hjælpe tørringen godt på vej, men det blev alligevel til i alt 5 måneder på land, før båden kunne spartles op og komme i vandet igen.

Liggetiden blev udnyttet til ombygning
Kim havde allerede ved købet af båden besluttet at ville renovere styrehuset, forenden og bygge siderummet om til toilet og bad.

Dette kunne jo lige så godt foregå, når båden alligevel lå stille. Det blev besluttet, at Agger Værft skulle forestå både osmoseudbedringen og ombygningen.

Det er langt fra første – og nok heller ikke sidst gang – at Kim bygger en fiskekutter om. Det er dog første gang det foregår i Agger på den jyske vestkyst og selvom det er langt hjemmefra, har Kim været meget tilfreds med Agger Værft samt alle de eksterne leverandører.

HM Elektro A/S Har lavet el-installationen, og HE Marine har lavet elektronik-installationen, og udført et rigtig flot stykke arbejde i forbindelse med ombygningen af styrehuset.

Seatech i Korsør ved Peter Fuglsbjerg har også været inde over, idet Peter har leveret ny plotter og radar.

Samtidig har Agger Værft forestået en størrer “oprydning” i maskinrum og last, hvor alt er gennemgået og renoveret. Der er blandt andet monteret nye lænsepumper med mere, og ny køl-kølning til hydraulikken er også installeret, samt nyt oliefyr således der varmt brugsvand ombord til daglig brug og bad.

Alt i alt er båden blevet som en nybygning med rigtig fine forhold ombord og sammenlignet med bådens størrelse er pladsen nu udnyttet fuldt ud og optimalt.

Kim nåede et tre nætters fiskeri mellem jul og nytår, hvor det sidste af årets tungekvote blev fisket op. Der er nogle småting, som skal justeres, men alt i alt er fiskeren fra Bønnerup Strand rigtig godt tilfreds med ombygningen.

Årstiden betyder gerne ustadigt vejr, men Kim håber på godt havvejr i stedet, så han kan komme på vandet og prøve det hele rigtigt og ordentligt af.