Blæst giver kunstigt åndedræt til fjorde og indre farvande

Blæst giver kunstigt åndedræt til fjorde og indre farvande

Iltsvindet der truede de danske fjorde og indre farvande i sommers, er nu tæt på at blive afblæst. Sidst med stormen Johanne, der trods målte vindstød af storm- og orkanstyrke, alligevel ikke af DMI blev betegnet som en storm, men som alligevel fik rørt godt op i vandene.

Tiltrængt og på høje tid, for flere af vores indre fjorde, og søer snappede i bogstavligste forstand efter vejret. Sidst med filsø´s Søndersø, der i sidste uge oplevede pludselig fiskedød til overmål. Her døde tusindevis af fisk, efter kraftig blæst og styrtregn, havde fået områdets dræn tømt for visne blade og grene, der efter at være endt ude i søen, skabte akut iltsvind i tre dage. Det resulterede i at ca. 80 tons fisk døde.

Trods den tidlige augustblæst, kan der komme til at gå måneder, inden iltsvindet kan afblæses helt. For iltsvindet kan risikere at vende tilbage stedet i løbet af sommeren. Det er netop i de tre næste måneder, indtil oktober der traditionelt set er de måneder hvor iltsvindet i de danske fjorde og indsøer er værst. I Mariager Fjord og Det Sydfynske Øhav er der fortsat iltsvind, mens man omvendt i den sydlige del af Lillebælt afventer resultater fra Miljøstyrelsens målinger af iltsvindet.

I løbet af sommeren har dele af Limfjorden, Mariager Fjord og Skive Fjord samt det Sydfynske Øhav og Lillebælt, der sammen med området ud for Faxe på Sjælland og ved Lolland har været hårdest ramt af de frygtede iltsvind. Situationen er dog i bedring efter »stormen Johanne«, hvor de kraftige vindstød har rørt grundigt op i overfladevandet og ned i de nedre vandlag ved bunden, både i Limfjorden og vandet omkring Sjælland.

Man kan holde sig orienteret med »Iltsvindsrapporter« som udsendes af DCE »Nationalt Center for Miljø og Energi« ved Aarhus Universitet. I 2018 udsendes rapporterne kl. 12.00, den 31. august 2018 og den 28. september samt 2. november og 30. november 2018.

Science and Technology – tre projekter med fokus på det rene vand, har fået tildelt i alt 3,9 mio dkk fra Velux Fonden. Læs mere her.

Kilde: DMI og DCE FiskerForum.dk