”Blåhvilling i EU-zone i Nordsøen samt i Skagerrak og Kattegat”


Danmark råder i EU-zonen og internationalt farvand i ICES-områderne I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIabde, XII og XIV over en samlet mængde på 50.669 tons, hvoraf der til dato er fisket 45.830 tons.

Af den samlede disponible mængde fastsættes et fixpunkt på 48.500 tons, og der genåbnes indenfor denne mængde herved for et rationsfiskeri i EU-zone i Nordsøen samt i Skagerrak og Kattegat, hvor det med virkning fra og med mandag den 24. juli 2006 tillades alle fartøjer uanset størrelse at fiske, medbringe og lande højst 125 tons blåhvilling pr. fangstrejse.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1155 af 7. december 2005, § 2, jf. bilag 6”

Skriv et svar