Bilagskontrol i alle sager om projekttilskud

Bilagskontrol i alle sager om projekttilskud

Fra 15. oktober 2013 starter NaturErhvervstyrelsen fuld bilagskontrol i sager, hvor der bliver givet tilskud til projekter. I første omgang gælder bilagskontrollen for ordninger under Landdi-striktsprogrammet og for ordningen Bæredygtig udvikling af Fiskeriområder. Fra 1. januar 2014 gælder bilagskontrollen også for projekter under Fiskeriudviklingsprogrammet.
Fuld bilagskontrol erstatter kontrollen af revisorerklæringer
Forskellige EU-revisioner har de seneste år kritiseret, at kontrollen har baseret sig på revisor-erklæringer i stedet for kontrol af bilagene i NaturErhvervstyrelsen. Derfor indfører vi nu fuld bilagskontrol.

Indsend betalingsbilag med din ansøgning om udbetaling om tilskud
Bilagskontrollen betyder, at projektholderne fremover skal scanne alle betalingsbilag og ind-sende dem sammen med ansøgningen om at få udbetalt det tilskud, som projektholderen har fået bevilget.

Relevante betalingsbilag kan fx være:
*Fakturaer
*Kvitteringer
*Kontoudtog

Det giver lidt mere papirarbejde for projektholderne. Til gengæld sparer man udgiften til at få lavet revisorerklæringen, og de penge kan i stedet bruges til andet i stil med det, der er bevilget tilskud til.

Bilagskontrol på Landdistriktsprogrammet og ordninger under LAG
Vi begynder med bil projekter under Landdistriktsprogrammet og fra årsskiftet kommer også projekter under Fiskeriudviklingsprogrammet med. Når vi fra 15. oktober også tager ordningen Bæredygtig udvikling af fiskeriområder med, er det fordi ordningen hører under de Lokale Aktionsgrupper (LAG’erne), og det er bedst, at den kører parallelt med de andre LAG-ordninger under Landdistriktsprogrammet.