Bilag 6 om åbning af fiskeri efter makrel for krogfartøjer (dørgemakrel))

Åbning af fiskeri efter makrel for krogfartøjer (dørgemakrel)
Åbning af fiskeri efter makrel for krogfartøjer (dørgemakrel)

Med virkning fra den 1. august 2015 åbnes der for fiskeri af makrel for krogfartøjer (dørgemakrel) for fartøjer til hvilke der er udstedt tilladelse.

Når den disponible mængde er opfisket med 70 %, svarende til 323 tons, træffes der afgørelse om, hvorvidt der skal indføres en regulering af fiskeriet.

Fartøjsejere, der ønsker at påbegynde fiskeri 1. august 2015, skal have indsendt ansøgning til NaturErhvervstyrelsen senest torsdag den 30. juli 2015 kl. 1500. Ansøgning indsendes til licensadm@naturerhverv.dk.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. august 2015.