Bilag 6 meddelelse om ændring af tilladte fangstrationer for MAF – Rødspætter i Kattegat

Bilag 6 meddelelse om ændring af tilladte fangstrationer for MAF – Rødspætter i Kattegat

Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer.
Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer.

Rødspætter i Kattegat

Fra den 1. oktober 2014 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætter pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.600 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 3.200 kg

Fartøjer på 9 meter og derover 4.800 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1423 af 12. december 2013, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. oktober 2014.