Bilag 6 meddelelse

”Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med rødspætte i Skagerrak.
”Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med rødspætte i Skagerrak.

Der er mellem Nederlandene og Danmark indgået aftale om et muligt kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fiskere stiller de nødvendige mængder af rødspætte i Nordsøen til rådighed.

Byttet indebærer, at Danmark afgiver op til 1.082 tons rødspætte i Nordsøen i bytte for op til 1.190 tons rødspætte i Skagerrak fra Nederlandene.

Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 1: 1,1 ønsker at bytte rødspætte i Nordsøen til rødspætte i Skagerrak, skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest tirsdag den 28. februar 2012.

Såfremt mængden af rødspætte i Nordsøen, der stilles til rådighed for bytte overstiger den mængde, der er aftalt med Nederlandene, stiller NaturErhvervstyrelsen byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 22. februar 2012”