Bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus er opfisket
fiskeristyrelsen

Bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus er opfisket

Opfiskning af den afsatte mængde af torsk i Østersøen og Bælterne ICES-underområde 22-24 til utilsigtede bifangster af torsk for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus.

Idet den jf. reguleringsbekendtgørelsens § 78 stk. 2 nr. 4 afsatte mængde af torsk i Østersøen og Bælterne ICES-underområde 22-24 til afskrivning af utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus er opfisket (licensliste nr. 1706), kan der med virkning fra og med 29. januar 2020 ikke afskrives mængder på denne ordning.

Fangster af torsk fra fartøjer med FKA-kystfiskerstatus, der har været optaget på licensliste nr. 1706, vil med virkning fra den 29. januar 2020 blive afskrevet på fartøjets FKA-tilladelse.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 28. januar 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Skriv et svar