Bestyrelsesformand for Hanstholm Havn genopstiller ikke

Bestyrelsesformand for Hanstholm Havn genopstiller ikke

Efter 12 år på formandsposten vil Poul Arne Jensen ikke kandidere til den kommende nye bestyrelse for Hanstholm Havn. Han savner lokalpolitisk opbakning til den planlagte store udvidelse af havnen.

“Nok er nok,” siger Poul Arne Jensen. Efter 12 år som formand for Hanstholm Havns bestyrelse har den midtyske erhvervsmand valgt at forlade bestyrelsen ved årets udgang. Han vil derfor ikke kandidere til den kommende nye havnebestyrelse, der skal vælges for en fireårig periode fra og med 1. januar 2014.

Medvirkende til Poul Arne Jensens beslutning om at forlade havnens bestyrelse er, at han savner politisk opbakning fra Thisted Byråd til en fortsat udvikling af Hanstholm Havn, herunder den planlagte store udvidelse af havnen med blandt andet nye ydermoler.

Licitationen over det store projekt viste til alles overraskelse, at de samlede tilbud på havneudvidelsen lå omkring 350 mio. kr. over det overslag, der var beregnet af det rådgivende ingeniørfirma Grontmij. Havnens bestyrelse har derfor valgt at lade licitationen gå om på nye udbudsbetingelser.

Mangel på tillid
“Det er i denne fase, jeg har savnet opbakning fra medlemmerne af Thisted Byråd. Ud fra den retorik, som er blevet anvendt under den igangværende kommunale valgkamp, må jeg konkludere, at politikerne åbenbart ikke har tillid til det arbejde, bestyrelsen har udført i forbindelse med havneudvidelsen. Ikke mindst har det irriteret mig voldsomt, at mange lokalpolitikere har benyttet valgkampen til at sætte spørgsmålstegn ved bestyrelsens professionalisme. På den baggrund har jeg fundet tiden inde til nu at forlade bestyrelsen,” siger Poul Arne Jensen.

“I godt og konstruktivt samarbejde med den øvrige bestyrelse og ikke mindst havnens ledelse har jeg som formand stået i spidsen for en udviklingsplan, der kan give erhvervslivet i Nordvestjylland et stærkt løft med mange nye forretningsområder og arbejdspladser til følge. Alle mine bestyrelseskolleger og havnens ledelse står 100 procent bag planen. Udviklingsplanen er en stor økonomisk satsning, og med de udmeldinger, der under den kommunale valgkamp er kommet fra lokalpolitikerne, er det desværre min vurdering, at der lige nu ikke er tilstrækkelig grobund for at realisere planen.”

Stærkt løft i Nordvestjylland – nye forretningsområder og flere arbejdspladser

Nødvendigt med konstruktivt samarbejde
“Det vil i givet fald være til stor skade for det lokale erhvervsliv og den lokale beskæftigelse. Derfor er det mit håb, at en ny bestyrelse sammen med havnens ledelse og havnens ejer, Thisted Kommune, kan få udviklingsplanen på skinner igen. Men det forudsætter, at lokalpolitikerne vælger at indgå i et konstruktivt samarbejde til gavn for havnen i stedet for, som det er sket under valgkampen, at bruge havneprojektet til at fremme egne politiske ambitioner,” slutter Poul Arne Jensen.