Bekendtgørelse om føring af logbog

Bekendtgørelse om føring af logbog

Der er nu udstedt en ny bekendtgørelse om føring af logbog mv., som føreren af danske fiskefartøjer har pligt til at føre, uanset fartøjets længde, enten elektronisk eller i papirform, i henhold til den Europæiske Unions forordninger.

Bekendtgørelse nr. 2 af 7. januar 2014 træder i kraft den 15. januar 2014.

Se Lovtidende A her:

  1. Bilag omhandler afdelinger af NaturErhvervstyrelsen, hvor aflevering og fremsendelse kan ske til.
  2. Bilag omhandler farvandserklæring.
  3. Bilag omhandler angivelse af redskabskategorier i særlige trawlfiskerier.