Bekæmpelse af ulovligt fiskeri i Barentshavet en succes

Bekæmpelse af ulovligt fiskeri i Barentshavet en succes

For fjerde år i træk har der ikke været ulovligt fiskeri efter torsk og kuller i Barentshavet, på grund af effektiv Russisk – Norsk kontrol.
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen siger i en kommentar, ”bekæmpelsen af ulovligt fiskeri, er helt afgørende for en bæredygtig fiskebestand og en rentabel fiskeindustri.”

Vurderingen kommer fra den Russisk – Norsk fiskerikommision, som har gennemført analysen, der blandt andet bygger på satelitsporingsdata samt informationer om totalfangster af torsk og kuller i Barentshavet og i Norskehavet for 2012

”Kampen mod ulovligt fiskeri, har stor betydning for fiskebestandene i Barentshavet, som nu har det rigtigt godt. Det er et tæt og godt sammenarbejde om forvaltningen og kvoterne, der har været helt afgørende for resultaterne, der udover en bekræftelse af betydningen på det arbejdet der er gjort på dette område de sidste par år, ” fortæller Berg-Hansen videre.

Den nordøst-atlantiske fiskerikommission (NEAFC) regler for landingskontrol, har ligeledes været en vigtig succesfaktor.

For Norges side, er også EU en meget vigtig samarbejdspartner i bekæmpelsen af ulovligt fiskeri. Elementer som landingskontrol og fangstcertifikater samt samarbejdet på tværs af grænserne og øget udveksling af informationer, har haft meget stor betydning.