Bedre togforbindelse vil give Vestjysk Havn eksportsucces

Bedre togforbindelse vil give Vestjysk Havn eksportsucces

Det er Thyborøn Havn, der til TVMidtVest fortæller, at man fremsætter ønske om at få udvidet tognettet med en sporsløjfe ved Lemvig, for at øge sin gruseksport og dermed få fordoblet sin omsætning på grus.

Det sker i samarbejde med Midtjyske Jernbaner, der nu sammen med Thyborøn Havn, går til Christiansborg for at skaffe de ca. 30 millioner det koster, at omlægge sporene ved Lemvig, så det 800 meter lange godstog, fyldt med grus og ral, ikke skal igennem Lemvig by.

Jesper Holt Jensen, der er direktør i Thyborøn Havn, siger til TVMidtVest, ”det er langt billigere at transportere med jernbane end i lastbil, samt langt mere miljørigtigt da togvognene kan have rigtig mange tons med og dermed sparer helt op til 3.000 tons Co2 om året. Så det kunne gøre det rigtig interessant at øge grusmængderne ind over Thyborøn Havn, både af hensynet til miljøet, men også rent økonomisk.”

Ideen har også vagt opmærksomhed blandt flere politikere, der ser det som en win-win mulighed for Havnen og med ualmindelige gode udsigter til at få støttekroner til projektet. Den radikale transportordfører Andreas Steenberg, mener det er absolut realistisk og at den vestjyske havn har gode muligheder for at komme i betragtning til støttekroner til projektet.

Efter det oplyste kører der i dag årligt cirka 6.000 tungtlastede lastbiler grus fra Thyborøn, hvilket, i tilfælde man vælger togløsningen fremadrettet, vil aflaste den trafikerede vej betydeligt og samtidig give et løft til miljøet i området.