Astrid Fiskeri A/S har solgt »Rockall« til Marokko / Vestsahara

Astrid Fiskeri A/S har solgt »Rockall« til Marokko / Vestsahara

Astrid Fiskeri A/S er et dansk datterselskab til det svenske Astrid Fiske AB. Den danske afdeling er en af de mest betydende fiskeri-virksomheder i den nordjyske Havneby Skagen.

Virksomheden beskæftiger sig primært med pelagisk fiskeri efter sild og makrel, der afsættes til produktion af f.eks. marinerede sild og makrel-filet i dåser. Ligeledes er der Fiskeri efter tobis og brisling samt blåhvilling og sperling, der sælges til fabrikation af fiskemel og fiskeolie.

Den svenske webavis Njord skriver at Astrid Fiskeri A/S har solgt sin ene båd til Vestsahara. Det drejer sig om »Rockall«, som har båret havnekendingen S 364 »Rockall«. Køberne af den ‘gamle’ »Rochall« er efter Njord’s oplysninger Benis Peche SARL, som tidligere har købt fiskefartøjer fra Sverige. Fartøjer  indgår i fiskeriet under koncernen King Pelagique.

Astrid-koncernen har i dag bådene S 264 »Astrid« i Danmark samt alle svenske både GG 764 »Astrid«, GG 77 »Falken«, GG 70 »Marie« och GG 292 »Martina«. Derudover har Astrid-koncernen en ny båd på vej fra Karstensens Skibsværft i Skagen. Det er nybygning nr. 459 ved Karstensen, med havnekending GG 64 »Astrid Marie«, der forventes leveret engang til oktober måned 2020.