AS Scan – et moderne ”kompetence- og servicecenter”

AS Scan – et moderne ”kompetence- og servicecenter”

Kvalitetsstandarden ISO 9001 fungerer for alle virksomhedens forretningsområder
Ledelsen ved AS Scan arbejder efter nye resultatorienteret retningslinjer og tilbyder kvalitet og kompetence, når ordrene skal effektueres, samt et serviceaftalesæt der giver kunderne den fornødne tryghed og sikkerhed imod uforudsete nedbrud.

Ligeledes forventer de maritime og industrielle virksomheder på havnen, en langt større tilgængelighed end tidligere, med vagtordning og døgnåbent, som en udløber af havnens øgede besejlingsforhold og havnens generelle høje aktivitets niveau, uret rundt.

Da udfordringerne er mange og konkurrencen hård, har AS Scan som led i deres udvikling, søgt om at blive Volvo Penta Servicecenter, og dermed Volvos marine specialist i området. Dette blev en realitet i sommeren 2011. AS Scan vil som motor leverandør, primært understøtte firmaer og fartøjer fra projektering til installering af nye motorer, samt yde den efterfølgende service. Med Volvo Pentas Servicenter kan alle applikationer, inden for det maritime og det industrielle marked imødekommes. Direktør Michael Vejlgaard påpeger, at man har lagt et stort engagement i centret og at man seriøst arbejder benhårdt med kvalitet, sikkerhed og miljø, samt at medarbejdernes kompetencer er på højeste niveau.

Kvalitet er et vigtigt konkurrenceparameter i dag, som har afstedkommet at AS Scan aktivt har arbejdet med forbedringer på alle områder i virksomheden. Direktør Michael Vejlgaard fortæller at, flere og flere virksomheder kræver virksomheden er tilknyttet en kvalitetsstandard med et effektivt styringsværktøj. Dette skal sikre kunderne at AS Scan har fokus på forebyggelse og virksomheden har velfungerende og effektive rutiner. Derfor er AS Scan blevet certificeret efter kvalitetsstandarden ISO 9001, i alle virksomhedens forretningsområder.

Underdirektør Karsten Olesen supplerer at AS Scans helt klare målsætning, sammen med kvalitetssikringen, er 24/7 service, som fisker, skibsreder og industrikunder kan drage nytte af. Den nye serviceafdeling er under opbygning og udvides i takt med de nye serviceaftaler som indgås løbende.

Karsten Olesen fortsætter med at fortælle om AS Scans meget høje forventninger til det nye vedligeholdelseskoncept, som tilbydes både havnens industrivirksomheder, men også tilbydes de fartøjer, som har et ønske om at få styr på de løntunge driftstop, som unægteligt opstår ved manglende vedligeholdelse. Hvert firma / fartøj tilbydes en grundig gennemgang af alle mekaniske, hydrauliske, pneumatiske og elektriske komponenter, hvorefter der udarbejdes en egentlig serviceplan for systematiseret vedligeholdelse af den pågældendes maskinpark. Med aftalen minimeres antallet af nedbrud og den systematiske vedligeholdelsesplan har da også allerede vist sin berettigelse med op til 50% besparelse på kritiske nedbrud, ved en af havnens produktions virksomheder.

Både Michael Vejlgaard og Karsten Olesen ser lyst på fremtiden og slutter af med kort at fortælle om de mange forskellige opgaver, man i dag løser for områdets fartøjer og virksomheder. Der arbejdes med produktion af wirespil, samt projektering og installation af hydrauliske anlæg til fiskeflåden. Installering af Volvo Penta motor til Hvide Sande trawler. Konstruktion, udarbejdelse samt montering af hækporte til skibsbranchen. Installering af el kedelvarmere til energisektoren, samt produktion af komponenter til vindmøllebranchen. Mangfoldigheden og bredden i de forskellige projekter vidner om at, virksomheden AS Scan er godt på vej til at opfylder deres egen målsætning.