Alene i år er fire fiskere omkommet i norsk fiskeri

Alene i år er fire fiskere omkommet i norsk fiskeri

Antallet er hentet fra det Norske Sjøfratsdirektoratets ulykkesstaistik, der betegnes som uakstabelt højt og absolut ikke flugter med målsætningen, siger Søfartsdirektøren Lars Alvestad i en kommentar til de skræmmende tal, som også dækker over 106 arbejdsulykker, alene her i første halvår.

Statistisk ligger fiskeriet på samme niveau som i samme periode sidste år. Hvilket den fungerende Søfartsdirektør Lars Alvestad absolut ikke er tilfreds med, »Det er selvfølgelig glædeligt at der er registreret en nedgang i antallet af personulykker, fra 115 i samme periode sidste år til nu 106 ulykker. Men det er stadigvæk alt for mange. Tallene viser blot, at vi er nødt til at fortsætte det holdningsskabende arbejde vi har påbegyndt sammen med fiskerne,« slutter Alvestad i den udsendte pressemeddelelse.

Antallet af dødsulykker viser desværre ingen tilbagegang. Nøjagtigt det samme antal dødsfald oplevede norsk fiskeri også sidste år og forrige år.

En udenlandsk fisker mistede livet, da han skulle ned i en tømt lasttank. Her mistede han bevidstheden pga. iltmangel og stod ikke efterfølgende til at rede. Andre ulykker var overbordfald af fiskere fra henholdsvis en garnbåd og en krabbefisker og sidste dødsfald i år var et forlis, hvor kutteren sank og ulykkeligt trak skipperen med sig i dybet.

Den norske halvårsstatistik viser ellers en lille tilbagegang i ulykker om bord, fra 127 tilfælde i 2016 til 124 tilfælde i 2017 samt yderligere et mindre fald til 110 ulykker i første halvår af 2018. Specielt grundstødninger i de norske skærgårde er en af hovedårsagerne til ulykker om bord. I år alene er der allerede registreret 42 grundstødninger mod 54 sidste år.

Flere brande om bord på de norske fiskefartøjer

Til gengæld har de norske myndigheder registreret dobbelt så mange brande om bord på fiskefartøjerne, der tæller 6 i 2017 til 12 brande om bord år til dato i 2018. Trods antallet, er myndighederne dog fortrøstningsfulde over antallet, som de mener fortsat ligger på et forholdsvis lavt niveau.

Men stadigvæk lidt beskæmmende tal, efter Søfartsdirektoratet tilbage i 2014 netop havde »brand om bord«, som fokusområde. Dengang så direktoratet en tilbagegang i antallet af brande, hvilket så igen er lidt ærgerligt, at man få år efter igen ser en stigning.

Nedgang i sammenstød med kajer og broer samt andet

Antallet af »kontaktskader«, når der sker sammenstød ved anløbssteder, fortsætter den positive nedgang. Fra i første halvår i 2018, hvor der kun er registreret 18 sammenstød. Sammenholdt med 2017 hvor 22 havde unødvendig hård kontakt til en mole, til 23 tilfælde i 2016 og i 2015 hvor hele 33 ramte det de ikke skulle.

Andre typer uheld og hændelser med personskade forholder sig nogenlunde som de foregående år. Men generelt set er Lars Alvestad ikke tilfreds med statistikken, som han mener fortsat ligger i den høje ende af skalaen. han mener det fortsat er nødvendigt at påpeger hvor vigtig der et at tage sikkerheden om bord alvorligt. Iøvrigt har Alvestad bemærket, at en femtedel af alle indrapporterede ulykker, forekommer ved havbrugene.

Kilde: fjt.no og det norske Søfartsdirektorat FiskerForum.dk