Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer

Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer

Det er Miljø- og Fødevareministeriets der udsender en pressemeddelelse efter ministeriets regler efter bekendtgørelse nr. 961 af den 11. juli 2017 §2 jf. bilag 6, som træder i kraft 1. oktober 2017.

Torsk i Nordsøen

Fra den 1. oktober 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 7.000 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 14.000 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 22.000 kg

Torsk i Skagerrak

Fra den 1. oktober 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 4.000 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 8.000 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 12.000 kg

Torsk i Kattegat

Fra den 1. oktober 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 900 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2400 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 3000 kg

Torsk i underområde 25R11;32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. oktober 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 9.600 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 28.800 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 48.000 kg

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt underområde 22R11;23 og 25R11;32 Østersøen og Bælterne

Fra den 1. oktober 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 1600 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 3200 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 4.800 kg

Tunge i underområde 24 Østersøen

Fra den 1. oktober 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 400 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 800 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 1.200 kg

Rødspætte i Nordsøen

Fra den 1. oktober 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 4.000 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 8.000 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 12.000 kg

Rødspætte i underområde 22R11;32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. oktober 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter Ingen begrænsning
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter Ingen begrænsning
 • Fartøjer på 9 meter og derover Ingen begrænsning

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 961 af 11. juli 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. oktober 2017