Ældre skibe sætter kurs mod renere luft

Ældre skibe sætter kurs mod renere luft

Fremtidens sejlads med ældre skibe bliver nu renere takket være en dansk opfindelse. MAN Diesel & Turbo har videreudviklet en brændselsventil og en dyse til ældre dieselmotorer i skibe, som reducerer den globale udledning af kvælstofoxider (NOx) med 60.000 tons per år.
MAN Diesel & Turbo har videreudviklet en brændselsventil og en dyse til ældre dieselmotorer i skibe, som reducerer den globale udledning af kvælstofoxider (NOx) med 60.000 tons per år. Det svarer til næsten halvdelen af Danmarks samlede årlige udledning af NOx fra kilder på landjorden.

FNs Internationale Maritime Organisation kræver nu, at en gruppe på 800 ældre skibe får påmonteret de to motordele. Miljøministeriet har støttet projektet med 600.000 kroner, og det er et af projekterne under Partnerskab for Renere Skibsfart mellem Miljøministeriet og Danmarks Rederiforening.

– Den her opfindelse er et lysende bevis på, at vi opnår store miljøgevinster, når vi prioriterer udviklingen af miljøteknologi højt. Miljøet er vinderen, og der er ingen tabere. Produkterne pålægger ikke skibsrederne væsentlige nye eller større udgifter, end de ellers ville have haft ved at skifte til en ordinær dyse, siger miljøminister Karen Ellemann efter et besøg fredag den 8. april på MAN Diesel & Turbo i København.

Ældre skibe forurener mere
Opfindelsen baner vejen for mindre udslip fra en gruppe af skibe, der ikke er underlagt andre NOx krav. Over de næste fem år skal dysen og brændselsventilen, som styrer indsprøjtningen af dieselolien til forbrænding i motoren, monteres på 800 ældre skibe fra hele verden, når de alligevel er til det obligatoriske femårs hovedeftersyn. De skibe, der får monteret de to motordele, er bygget mellem 1990 og 2000 – på dette tidspunkt var der ingen NOx-krav.

– Der er rigtig god fornuft i at gøre netop denne skibsgruppes udledninger af NOX mindre, fordi de ældre skibe forurener mere end nye skibe og stadig har mange år på vandet foran sig, siger miljøminister Karen Ellemann.

Positive sidegevinster er mindre udledning af blandt andet skadelige partikler. NOx-forureningen har meget alvorlige sundheds- og miljømæssige konsekvenser som for eksempel vejrtrækningsproblemer og forurening af sårbare naturområder.

– På landjorden har vi allerede halveret udledningen af NOX fra køretøjer og industri. Derfor gælder det nu om at nedbringe NOx-udledningen for skibene, der er en af de helt store forbrugere af dieselolie, understreger Karen Ellemann.

Med den nye dyse og brændselsventil påmonteret vil de ældre skibe leve op til IMO´s (FN’s Internationale Maritime Organisation) krav, der er gældende for skibe bygget mellem 2000 og 2010.