Absurd fiskeri efter tobis, hvor der ingen tobis er
Under overskriften i FF Nyt, »Tvunget til at fiske, hvor der ingen tobis var«, kommer skipper Friðálvur Tindskard på »Beinur« ind på det absurde i områdeinddelingen af tobis.

Absurd fiskeri efter tobis, hvor der ingen tobis er

Under overskriften i FF Nyt, »Tvunget til at fiske, hvor der ingen tobis var«, kommer skipper Friðálvur Tindskard på »Beinur« ind på det absurde i områdeinddelingen af tobis.

HG 62 Beinur

De danske fiskere har stået igennem en usædvanligt frustrerende tobissæson, hvor områdeinddelingen af fiskeriet har skabt store problemer. Det medførte, at fiskerne ikke udnyttede den ellers historisk lave kvote til fulde.

I område 1 lød kvoten på omkring 100.000 ton tobis, mens den i område 2 lød på 5000 tons. Ifølge fiskerne var problemet bare, at fiskene befandt sig i område 2, mens det i særdeleshed kneb med fangsterne i område 1.

 

Tobis

Skipper på HG 62 »Beinur«, Friðálvur Tindskard, kalder områdeinddelingen for decideret »tåbelig«. »Vi var tvunget til at fiske i et område, hvor der ingen fisk var. At sejle henover et område, hvor der er masser af fisk, over i et område hvor der ikke er nogen – det er simpelthen forfærdeligt,« siger skipper Friðálvur Tindskard.

Gav op inden sæsonen var slut
Det endte med, at det danske tobisfiskeri ikke fik udnyttet kvoterne til fulde. I område 1 blev der kun fisket omkring 80 % af kvoten. Det på trods af, at kvoten var sat historisk lavt. HG 62 »Beinur« valgte et stykke inde i sæsonen at give op på tobisfiskeriet, fordi fangsterne endte med at bestå af yngel og bifangst i område 1.

»Hvis vi fiskede en tobis i område 2, skulle vi til sidst fiske 4 til 5 tobis i område 1 for at få samme mængde fisk. At fiske de små tobis har så den dobbelteffekt, at du saver den gren af, du selv sidder på. Jeg kan ikke forstå, at biologerne ikke forstår, at det er helt katastrofalt. Os fiskere har ingen interesse i at fiske bestanden ned, og forskere ved DTU Aqua har fundet, at der ikke er genetisk forskel på tobis i de forskellige områder. Det er altså samme bestand vi fisker på,« siger Friðálvur Tindskard.

Områdeinddelingen af tobis

Appellerer til at fjerne områdeinddelingen
En dårlig tobissæson har givetvis store økonomiske konsekvenser for fiskerierhvervet og Friðálvur Tindskard håber derfor, at biologerne til næste år vil lytte lidt mere til fiskerne og fjerne den hæmmende områdeinddeling.

»Områdeinddelingen skal simpelthen fjernes, for den er fuldstændig galimatias. Der er heller ikke områdeinddelt fiskeri af andre arter i Nordsøen. Alternativt skal det som minimum blive sådan, at man kan bevæge sig frit imellem og flekse dele af kvoten imellem områderne,« siger Friðálvur Tindskard.

Chefbiolog hos Marine Ingredients Denmark (MID), Søren Anker Pedersen, erklærer sig enig i, at områdeinddelingen er et klart problem for fiskeriet og for kvoteforvaltningen. Han appellerer også til en sammenlægning af område 1 og 2.

»Selve områdeinddelingen er lavet for, at biologerne bedre kan beregne, hvor mange tobis der er og hvordan de vokser i de forskellige områder. Så langt så godt – der hvor problemet opstår er, når områderne bliver brugt til at forvalte bestanden. Der kan være god grund til at lave en områdeinddelt bestands-beregning og så derefter give fiskeriet frit lejde i et samlet område, så fiskerne selv kan bestemme, hvor indsatsen skal lægges« siger Søren Anker Pedersen.

Erhvervet efterlyser mere viden
Det største benspænd for en sammenlægning pt. er imidlertid, at der mangler dokumenteret viden omkring, hvordan tobis bevæger sig mellem områderne. »Hvis det kunne klarlægges, ville der ikke være en grund til at have områdeinddelt fiskeri« siger Søren Anker Pedersen.

Danmarks Fiskeriforenings PO og Danmarks Pelagiske Producentorganisation samt DTU Aqua og Marine Ingredients Denmark er i øjeblikket i gang med at ansøge om støtte til forsøg med at mærke tobiserne, så man kan finde ud af, hvordan de bevæger sig mellem områderne.