Årsrapport fra Hvide Sande Havn 2018
Overordnede udtrykker Havnedirektør Steen Davidsen fra hvide Sande Havn overfor FiskerForum.dk tilfredshed med resultatet.

Årsrapport fra Hvide Sande Havn 2018

Overordnede udtrykker Havnedirektør Steen Davidsen fra hvide Sande Havn overfor FiskerForum.dk tilfredshed med resultatet, og fremhæver Havnens hovedaktivitet til forsat at være fiskeriet.

Aktiviteter på trafikhavns- og offshore vind-området betegnes som  fortsatte, som det formuleres i ledelsesberetningen for Havnen, der i 2018 nåede  63 anløb med fragt / gods på 161.000 tons samt flere anløb af enkelte større vindmøllefartøjer, med en omfattende trafik af offshore-vindfartøjer i forbindelse med serviceringen af Horns Rev 3 havvindmølleparken, der pt. er under opførelse.

Havnens besejlingsforhold
Sikring og forbedring af besejlingsforholdene har fortsat Havnens højeste prioritet. De sidste godt fire år, har man fra Havnens side foretaget en overuddybning til 7 meter, hvilket er blevet videreført i 2018. Aftalen med Kystdirektoratet (KDI) om levering af sand til sandfodring af Sydklitten, har ikke været gældende for 2018, men forsøges genetableret i 2019. Med Havnens eget materiel blev der i 2018 oprenset ca. 275.000 m3, hvilket er den største årsproduktion Havnen har præsteret til dato.

Havnen har i 2018 gennemført følgende nye anlæg samt anskaffelser
1. Forstærkning med fodspuns og uddybning til ca. 7 meters dybde samt ny fendering ved kaj 99 og sydligste del af kaj 98. Der er anlagt 180 meter kaj, hvilket samlet anløber 4,6 mio kroner.
2. Byggemodning af Langsand Langs Vand (etape 1). Projektet løber videre i 2019, med en samlet anlægssum på ca. 3 mio kroner.
3. Der etableres ny brovægt i Sydhavns-området ved Vestergade. Samlet pris anslås til 350.000 kroner.
4. Anskaffelse af ny feje- og sugemaskine til 700.000 kroner
5. Hegn opsat ved Otto Pedersvej i forbindelse med udlejning af arealet kr. 170.000 kroner.
6. Pontonbro til joller i Mamrelund – pris 120.000 kroner

Økonomiske forhold
Indtægterne fra værdiafgifterne for fiskeriet er steget med ca. 9 procent fra 2017, som forklares med den positive udvikling og stigning på industrifisk, i forhold til 2017. En stigning på ikke mindre end 34 procent. Konsumfisk holdt sig stort set uændret i samme periode. For de øvrige havneafgifter, for gods og varer, har der også været et stigning på ca. 8 procent i forhold til 2017. Tallet afspejler et øget aktivitetsniveau for offshore-vind og arealleje til selskaberne tilknyttet Horns Rev 3 aktiviteterne.

Omsætningen passerede for første gang i Havnens historie 40 mio kroner og årets resultat steg med 13 procent til 5,8 mio kroner. Et resultat som havnen betragter som tilfredsstillende af både bestyrelsesformand og havnedirektør. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2018 kr. 79.338.592 kroner.