Åbning af fiskeri efter makrel for krogfartøjer (dørgemakrel)

Åbning af fiskeri efter makrel for krogfartøjer (dørgemakrel)
Med virkning fra den 1. august 2010 åbnes der for fiskeri af makrel for krogfartøjer (dørgemakrel) for fartøjer til hvilke der er udstedt tilladelse.

Når den disponible mængde er opfisket med 70 %, svarende til 337 tons, træffes der afgørelse om, hvorvidt der skal indføres en regulering af fiskeriet.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 1. august 2010”