Åben dialog ved Havnedagen på Nordsøen i Hirtshals

Åben dialog ved Havnedagen på Nordsøen i Hirtshals

Tirsdag den 13. november 2012 havde Hirtshals Havn traditionen tro inviteret til ”Havnedag for alle” på Nordsøen i Hirtshals. Det er syvende gang havnen inviterer til en åben dialog.
Hirtshals Havns næstformand Knud Damgaard bød velkommen, hvorefter der blev lagt ud med en orientering omkring havnens udvikling over det seneste år, hvor havnen har oplevet en stigning på både godsmængder og indtjening.

Herefter gennemgik tekniske chef, Peter Ydesen, Infrastruktur Projekt Hirtshals. Projektet indbefatter en udbygning af havnearealet med 240.000 m2, samt en omfartsvej fra Nordsø Terminalen til rundkørslen ved Hirtshals Transport Center.

Projektet omfatter ligeledes opførelsen af en LNG-terminal (flydende naturgas). Fra år 2015 vil kravene til skibes udledning af svovl blive skærpet og flere rederier er allerede begyndt at bygge skibe som sejler på flydende naturgas – blandt andet Fjord Line, som i 2013 indsætter to nye færger på sine ruter mellem Hirtshals og Norge.

På mødet blev der også informeret om betydningen af boreriggen ”Mærsk Guardian”. Arbejdet på og omkring riggen under dens ophold dannede grundlag for mere end 250 arbejdspladser og en indkomstskabelse på 37,5 mio. kr. i Region Nordjylland.

Som afslutning på arrangementet uddelte Hirtshals Havn sit årlige sponsorat. Sponsoratet var i år delt i to og gik til henholdsvis Team Hjørring – Rotary, som fik 15.000 kr. til en cykeltur til Paris for unge, der trænger til en ny start, og til Bordtennisklubben B75, som fik 10.000 kr. til det fortsatte arbejde med at udvikle klubbens unge spillere ved blandt andet at hente kinesiske trænere til klubben.

Kilde: Hirtshals Havn
FiskerForum.com