300 danske garn- og snurrevodsfiskere kan nu sælge rødspætter med MSC certifikat

300 danske garn- og snurrevodsfiskere kan nu sælge rødspætter med MSC certifikat

Der arbejdes fortsat hård på at få trawl fiskeriet efter Nordsø rødspætter certificeret.
Rødspættefiskeriet med garn og snurrevod i Nordsøen, som drives af medlemmer af Danske Fiskeres PO, har fået MSC-certificering. Det drejer sig om cirka en tredjedel af det danske rødspættefiskeri, omkring 2500 tons, som landes af cirka 300 garn- og snurrevodsfartøjer.

Kurt Madsen, der er formand for Danske Fiskeres PO, glæder sig i en pressemeddelelse bl.a. over at fiskerne har fået certifikat på, at de fisker efter bæredygtigheds principper; ”I Danmark, såvel som i mange andre europæiske lande, er rødspætten en af de fisk, som alle børn kender. Den har stået på middagsbordet i hundreder af år, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at sørge for, at den bliver ved med det fremover”.

Der er også søgt om MSC-certificering af trawlfiskeriet efter Nordsø-rødspætter, men det er stadig under certificering, og en indsigelse mod certificeringen, som er rejst af flere miljøorganisationer, behandles i øjeblikket af en uafhængig opmand. Sagen forventes at finde sin endelige løsning indenfor de kommende to måneder.