3XJ Thyborøn Skibs & Motor A/S

Ny norsk forening for vildtfanget fisk, vil øge gennemslagskraften

Udgivet af FiskerForum den 13-02-2018 · info@fiskerforum.dk

Ny norsk forening for vildtfanget fisk, vil øge gennemslagskraften  arkivfoto: Radak -G. Vejen

Ny norsk forening for vildtfanget fisk, vil øge gennemslagskraften arkivfoto: Radak -G. Vejen

En af visionerne er at nu skal den vildtfanget fisk have den plads den fortjener på det norske erhvervskort.

Det er en af Norges vigtigste og betydeligste eksporterhverv, der nu med sammenlægningen af seks »Fiskesalgslag« og etableringen af den nye forening »Norsk Villfisk«, vil øge opmærksomheden omkring fiskerierhvervet og få det placeret erhvervsøkonomisk i folks bevidsthed, hvor det retteligt høre hjemme.


»Vi har en betydelig fangst af vildtfanget fisk i Norge, som en naturens gave til vores fiskerination. Vi fisker bæredygtigt og fornuftigt, som holder mange arbejdspladser igang på land og skaber aktivitet samt værdier langs hele den norske kyst,« forklarer leder »Norsk Villfisk« Sveinung Flem. Han fortæller videre, at der i dag er 11.000 registrere fiskere i Norge. Men omfanget er langt større for den fiskeribaserede værdikæde. For på land beskæftiger faget langt over 27.000 årsværk, med en omsætning på ikke mindre end 35,1 milliard Nkr i 2016. Tallene for 2017 er endnu ikke helt opgjort, men de ligger noget bedre end rekordåret 2016.


Sveinung Flem fortæller videre, at den norske vildtfanget fisk efterspørges internationalt for den gode kvalitet samt for den bæredygtige måde fisken fanges og håndteres på. Her er der altid øje på en klog forvaltning og fornuftig afvejet fangst.


Ligeledes tror den nye forening »Norsk Villfisk«, på en værdiforøgelse i forarbejdningsleddet og i resten af værdikæden for vildtfanget fisk.


Foreningen »Norsk Villfisk« organiserer de seks fiskesalgslagene i Norge (Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Vest-Norges Fiskesalslag, Rogaland Fiskesalgslag, Skagerakfisk og Norges Sildesalgslag), og landets ca. 11.000 fiskere omsætter samtlige fisk gennem salgslagene. Derfor fortjener foreningen ifølge Sveinung Flem, også en mere fremtræden position end den har i dag. Derfor navneskiftet til »Norsk Villfisk«.


Foreningen har fire væsentlige årsager til navneskiftet:  • For at videreudvikle og forstærke det gode samarbejde mellem Norges seks fiskesalgslag.

  • For at give branchen for vildtfanget fisk et tyderligere talerør når det drejer sig om markedsspørgsmål.

  • For at give et bidrag til en øget værdiskabning i forarbejdningsleddet og i resten af værdikæden.

  • For at forbedre image i forarbejdningsleddet, ved salgslagene og i branchen som helhed.


Navneskiftet viser ifølge Sveinung Flem, »hvem vi er og hvem vi repræsenterer. »Norsk Villfisk« repræsenterer en bæredygtig branche, som skaber store værdier, der kommer de kystnære områder til gode. Navneskiftet er et skridt på vejen til en mere slagkraftig organisation, som bedre reflekterer »Norsk Villfisk´s« betydning.«


De gamle fiskesalgslag i Norge, har siden 1956 haft et fælles forum, hvor markeds- og omsætningsspørgsmål er blevet drøftet.


Et arbejde der videreføres, for at sikre stabile rammevilkår for fiskeriet samt en bedre markedsadgang og en forudsigelighed i det fiskeripolitiske. Opgaven omfatter også fremadrettet en sikring af gode omsætningsrammer for fisk fra flåden samt lige konkurrencevilkår og øget værdiskabning i branchen. En naturlig del af arbejdet bliver også resourcekontrol samt en bæredygtig fiskeriforvaltning.


Alt dette rummer navneskiftet, men som altid kommer ingenting af sig selv, der skal ydes. Derfor er det vigtigt at tale forståligt, højt og gerne ofte, afslutter Sveinung Flem, hvilket også er et mål i sig selv, som »Norsk Villfisk« vil stræbe efter fremadrettet.Kilde: Kystfiskermagasinet og de seks Fiskesalgslag
FiskerForum.dk

VMS Group
As Scan
Piet Brouwer elektrotechniek
Stenbjerg Net
Thyborøn Havn
Nordjyske Bank
MarineServicen - Hanstholm - Thyborøn
Hanstholm Samlecentral
Pon Power
Bredgaard Bådeværft Aps