Besøg vores mobil side
 .

Fiskere samlet til møde om ensilering og kvalitetsforbedring

Udgivet af FiskerForum den 21-06-2016 · info@fiskerforum.dk

Specielt ensileringsanlæg som fiskeskipper Verner Møller med RI 468 Juli-Ane, har fået installeret ved den sidste ombygning, tiltrak fiskernes opmærksomhed.Verner Møller fortalte under rundvisningen, at man i forbindelse med ombygningen af Juli-Ane, også har valgt at etablere ensileringstanke om bord, for at udnytte indvolde, fraskær samt discardfisk bedst muligt og mest optimalt. »Det er et spørgsmål om økonomi og vi regner med investeringen kan kaste en lille halv million af sig om året, hvilket gør det til en nogenlunde forretning,« fortæller den vestjyske fisker.Verner Møller fortalte videre, »Det kræver vi har kamera om bord, så vi kan dokumentere hvad vi kommer i tankene, hvilket ikke er noget problem, da vi allerede er med i et kameraforsøg. Ligeledes har vi lavet aftale med et norsk firma med en dansk afdeling i Aabybro, Hordafor, at de aftager ensilagen, som de så sender videre til forarbejdning og fremstilling af foderingredienser, som som sidenhen tilsættes fiskefoderet, der efterfølgende bruges som foder ved de store laksefarme i Norge.«Der er to tanke om bord på Juli-Ane, med en samlet kapacitet på 16 tons, med myresyre-anlæg tilkoblet, så fiskeaffaldet hurtigere nedbrydes og man kan styre forrådnelses-processen for derefter at blive omdannet til dyrefoder. Fra et kommercielt synspunkt er det meget interessante ingredienser der er i de marine restprodukter fra fisken. De indeholder alt fra lever, rogn, tarm, mave, sæd, hoved, blod fra fisken og forarbejdningen af dette sammen med skind, ben og muskelafskær plus procesvandet giver værdifulde ingredienser som, Proteiner, Peptider, Aminosyrer, Enzymer, Ekstrakter (»flavours« og attraktanter), Olie (DHA som er højværdi omega 3 olier, EPA) samt Fosfolipider, Gelatine, Mineraler, Protaminer (specielle proteiner som findes i fiskesæd) samt Nukleinsyrer.Den vestjyske fiskeskipper mangler dog fortsat tilladelse til at benytte anlægget i norsk zone, men han regner dog med at det er en form sag.Formiddagen blev afsluttet med en orientering om projektet af Kersti Haugan fra Teknologisk Institut, der fortalte om et samlet budget på 15,2 mio. kroner. Projektperioden er fra 1. februar 2016 til den 31. januar 2019 og har deltagelse af Teknologisk Institut, RI 468 Juli-Ane ved Verner Møller, Hvide Sande Havn og HM 555 Kingfisher ved Svenn Grønkjær, Hanstholm Havn. Derudover deltager Hvide Sande Shipyard Steel and Service A/S, Landia A/S, Sydvestjysk Fiskeriforening, Hordafor DK samt QFish.Målet med installeringen af ensileringsanlæg, er at udvikle en metode for håndtering af bifangst om bord på mellemstore og store fartøjer, samt vise at produktionen af fiskeensilage er økonomisk profitabelt og rentabelt. I det hele taget skabe merværdi for fiskerne ved en produktion af højkvalitets fiskeensilage af fraskær, indvolde og discard fisk samt undermålere. Samtidig udnytter man den biomasse der idag går til spilde og man reducere mængden af næringsstoffer der efterlades i havmiljøet.Efter dette kom Bent Bro fra Thyborøn Havns Fiskeriforening på podiet, med hvad der rører sig omkring fartøjsforbedringer og tilskudsmulighederne.Alt i alt en spændende og interessant formiddag på havnen i Hvide Sande, hvor flere fiskere har fået noget at tænke over og for nogles vedkommende skal hjem og regne på.FiskerForum.dk

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik