Besøg vores mobil side
 .

Forum: Ordet er frit ..

Her er ordet frit, kom med din mening.

Emne:Torskedumt
Navn:Bent Rulle
Dato:26-02-2010  15:28


Læsø d. 25.02.10
Torskedumt

Vi kender alle til begreber som, hellige køer, ikoner, rosenkranse med meget mere, men de fleste danskere trækker på skulderen. Det er noget, der hører en svunden fortid til, og især hos underudviklede mennesker, der er blevet forledt af især religiøse ledere.
Der er imidlertid stadig de samme tendenser i samfundet, hvor nogen føler sig hævet over andre og med den baggrund forsøger at skabe ikoner, som især har til formål at cementere magten (religionen) og status for dem selv.
Man skulle nu tro, at vore folkevalgte politikere omgående gennemskuede sådanne tiltag, men vi må konstatere, at i en lang årrække har mange politikere, embedsmænd og organisationsfolk direkte deltaget i tilbedelse af et sådant ikon og medvirket til en nærmest hellig status.
Torskegenopretningsplanen blev opfundet for ca. 8 år siden og retter sig udelukkende mod fiskeriet. Nogle forskere ændrede i opgørelsen over torsk og fik påberåbt sig så megen opmærksomhed, at de fleste troede på dem. De fik velsignelse fra I.C.E.S. og en hellig fisk var hermed skabt.
Man fandt computer modeller, som man puttede fisken ind i, og så var resultatet en kendsgerning og tilbedelsen blandt forskere, politikere og embedsmænd total.
Resultatet af torskegenopretningsplanen så man stort på, det var jo bare fiskere og nogen kunne endog spekulere i nogle af de indbyggede systemer, som havdage, der blev indført som et reguleringsinstrument i torskegenopretningsplanen.
Planen har nu fået en status, der griber ind i alt fiskeri, uanset om der indgår torsk, og uanset om de andre bestande har det godt eller skidt. Torskens status som hellig fisk gennemsyrer alt.
Det er forunderligt, at de såkaldte forskere har lykkedes med at skabe denne situation til trods for, at den konkrete viden om situationen i havet er meget lille i forskerkredse. man har mindre konkret viden om bestandene, end man havde for 50 år siden.
I dag arbejder de fleste biologer med modeller, computermodeller og fiskene har bare at rette sig efter, hvad modellerne viser. Input til disse modeller bygger på rene gætterier om discard og gamle data, der viser sig heller ikke at passe.
Alle de tiltag, der er gjort med større masker, vinduer i trawl m.m., ser man helt bort fra, men tænker hele tiden på at opfinde nye restriktioner for fiskeren.
En ny hellig fisk , der er under oparbejdelse, er pighajen. Pighaj er ikke en fisk, der er et direkte fiskeri på, men den indgår som bifangst. Nu forbyder man at tage fisken med i land og skaber dermed en tåbelig discard af en fisk, der er nok af, og som er stor og ikke kan undgås. Ak ja, religion er jo ikke logisk.
Der er ikke nogen, der stiller spørgsmål ved ydre påvirkninger af torskebestand og andre bestande i havet. Hvad med forurening? Processpildevand fra olieindvinding må der ikke forskes i. Bundprøver og reelle undersøgelser af forureningen må der ikke forskes i!
Der kunne jo selvfølgelig være nogle store kapitalinteresser, der kom i klemme, og så må fiskerne vel hellere betale. Religion er jo ikke retfærdig.
Det er ikke torskegenopretning, forbud mod fiskeri af pighaj, havdage systemer, selektive redskaber, videoovervågning, satellitovervågning, tilmelding, framelding m.m., vi har brug for. NEJ, det vi har brug for er en!
”Forskergenopretningsplan”
En plan, der kan skaffe os en uvildig, uafhængig og ærlig forskning, som bygger på facts. En forskning, som fiskere, politikere og embedsmænd kan have tillid til.
Vi har i over 100 år haft en nærmest religiøs opbygning i I.C.E.S. Alle forskere har at rette ind efter de normer, der ligger, alt materiale tilgår i sidste ende I.C.E.S., der rådgiver endegyldigt og ikke altid i tråd med materialet, oftest med følelser og publicity. Religion bygger jo mest på følelser.
En ung forsker, der tænker anderledes, har ingen fremtid indenfor havbiologisk forskning. Forskning skal passe i de af I.C.E.S. godkendte modellerne, ellers er den forkert.
Jeg håber politikerne vil forsøge at se igennem det religiøse og starte en genopretningsplan for havforskere, det er svært men ikke umuligt, politikerne kunne jo starte med at afkræve forskerne beviser for deres påstande om fiskeriets tilstand og ikke nøjes med at stole på dem, fordi de tilhører I.C.E.S..
( I.C.E.S., det internationale havforsknings råd)
Venlig Hilsen
Læsø Fiskeriforening
Formand
Bent Rulle


Besvar


Svar:

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.com • info@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik