WWF-kampagne sætter fokus på bæredygtigt fiskeri!


Hva for en fisk? Det spørgsmål stiller WWF Verdensnaturfonden til de danske forbrugere i en kampagne for bæredygtigt fiskeri. Det gør vi, fordi danske forbrugere støtter overfiskeri – helt uden at vide det.

Modsat mange andre madvarer og forbrugsprodukter aner forbrugerne i Danmark intet om, hvor fisken i køledisken kommer fra, eller hvordan den er fanget. I dag er det ellers helt almindelig forbrugerinformation at oplyse, om æggene kommer fra burhøns, og om koteletten og mælken er økologisk osv.

Men sådan er det ikke, når det handler om fisk, og det er et problem, fordi 75 % af verdens fiskebestande er overfiskede eller udnyttet til det yderste, og fordi 25 % af alle fisk, der bliver fanget, bliver smidt døde tilbage i havet. Men der findes faktisk fiskerier, der fisker med respekt for naturen, og der findes arter, hvor bestanden er sund og sagtens kan klare at blive fisket på, men forbrugeren kan ikke se forskel:

”Det er umuligt for forbrugerne at kende forskel på de ’gode’ og ’dårlige’ fisk, når de først ligger i køledisken, sådan som det er i dag. Derfor er de danske forbrugere med til at understøtte ubæredygtigt og i nogle tilfælde ulovligt fiskeri – helt uden at vide det.”, siger Jacob Sterling, miljøfaglig chef i WWF Verdensnaturfonden.

WWF Verdensnaturfonden lancerer derfor en fiskerikampagne, der oplyser forbrugerne om problemerne med ubæredygtigt og ulovligt fiskeri og giver dem mulighed for at overskue hvilke fiskeprodukter, man kan købe uden at medvirke til at ødelægge havmiljøet og fiskebestandene.

WWF udgiver bl.a. fiskeguide, der lister de 24 mest populære fiskearter i Danmark og giver dem farve (rød, gul eller grøn) efter, hvordan arterne har det, og hvordan de bliver fanget. De grønne arter er helt ok at spise, de gule arter skal man tænke sig om, og de røde arter, skal man finde et alternativ til.

”Forbrugerne skal blive ved med at spise fisk, og gerne masser af fisk, men man skal være opmærksom på, at det ikke er ligegyldigt hva for en fisk, man vælger, hvis man vil passe på havet og dets ressourcer.”, slutter Jacob Sterling.

Fiskeguiden kan ses på www.hvaforenfisk.dk