Vores fiskere er altafgørende for udviklingen af koncernen

Vores fiskere er altafgørende for udviklingen af koncernen

De pelagiske fiskere får en stor tak med på vejen fra FF koncernen, da de har bakket godt op om kapitaludvidelsen, der har gjort samlingen af sildeindustrien under Scandic Pelagic mulig. For de danske såvel som svenske fiskere er FF koncernen imidlertid også utrolig vigtig, lyder det fra begge landes pelagiske producentorganisationer.

»Det er vigtigt for danske fiskere, at der er steder i Danmark, hvor vi kan levere vores fangster. Vi har jo hele Nordatlanten og Østersøen som vores arbejdsområde, og der er fabrikker og modta- geanlæg i mange lande, men det betyder meget for os, at vi kan komme hjem og levere fangsterne herhjemme og at vi bevarer arbejdspladserne her i landet,« siger Fridi Magnusen, bestyrelsesformand for Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

40% af al svensk fisk landes i Skagen, og medlem af Swedish Pelagic Federation PO, Anders Gustafsson, understreger vigtigheden af et fælles ejerskab. »Et fælles ejerskab af svenske og danske fiskere er meget vigtigt og nødvendigt for os. FF har i mange år været en meget vigtig, sikker og langsigtet partner for de svenske fiskere, da svensk fiskeri er så lille i forhold til Danmarks fiskeri i volumen,« siger Anders Gustafsson.

Fastholdt fiskeindustri i Sverige

Han understreger samtidig, at det er af særdeles stor betydning for de svenske skibe, at der med Scandic Pelagic er fastholdt fiskeindustri i Sverige, nemlig i Västervik på østkysten og Ellös på vestkysten. »Politisk er det meget vigtigt at opretholde jobs i de mindre kystsamfund, der har en lang historie med fiskeriet,« siger Anders Gustafsson.

Kilde: FF Skagen FiskerForum.dk