Vestjyske Storfiskere i Ringkøbing Fjord
Medierne har været meget optaget af Storfiskerne i Nordsøen og i Limfjorden, men mindre kendt er det, at de nu også er i Ringkøbing Fjord. Men her er det ikke kvotekonger, men sildekonger istedet.

Vestjyske Storfiskere i Ringkøbing Fjord

Medierne har været meget optaget af Storfiskerne i Nordsøen og i Limfjorden, men mindre kendt er det, at de nu også er i Ringkøbing Fjord. Men her er det ikke kvotekonger, men sildekonger istedet.

Tre generationer er sammen om den mindre jolle i Ringkøbing Fjord, hvor den faste besætning består af Poul og Ove, mens Jørgen og Thomas Lodberg denne lørdag i april, var med ude og røgte de faststående bundgarn ud for Hvide Sande ved Tyskerhavnen og Mamrelund i Ringkøbing Fjord.

Her har man rammet faste redskaber ned på rad vinkelret på kysten med 250 meter hver og det var også her på denne solbeskinnet lørdag, at første landing gav godt 8.800 kilo sild i båden.

Store pæne vårsild, som der kun går 7 stk af på hvert kilo (143 gram stykket). Sild der nu nærmest i stimer står i kø ved Slusen for at komme ind i Fjorden for at gyde.

Samlet kunne Jørgen og Thomas denne lørdag af tre omgange, lande godt 13.000 kilo sild til auktionen. En landing der gav 3,50 kroner pr. kilo sild, hvilket ik’ var så ringe endda.

Fiskeriet er ifølge fisker Jørgen Lodberg noget anderledes fra sidste år, hvor silden for det første var meget små. Der gik ca. 10 til 12 stykker på et kilo og mængderne fulgte heller ikke rigtig med sidste år. Mange mener det skyldes de mange sæler der dengang lagde et stort pres på sildestimerne der ud for molerne stod og gerne ville ind i Fjorden. Samtidig havde sandpumperen »Træl« travlt med at uddybe havnen, hvilket sikkert også har generet sildene en hel del. Slusepraksis dengang var selvfølgelig også en del af årsagen, sammen med vejret.

Der er rigtigt kommet gang i sildefiskeriet nu og med udsigten til lidt skiftende vejr og en påske-østenvind, så skulle det gode fiskeri gerne fortsætte påsken over.