Vestjysk Havn sætter omsætningsrekord

Vestjysk Havn sætter omsætningsrekord

Omsætningen blev på 31.4 millioner kroner, hvilket er en stigning på 7,8 % i forhold til året før, og det er den største omsætning i Thyborøn Havns historie.

Det var en tilfreds bestyrelsesformand Karl Kristian Bro for Thyborøn Havn, der kunne fremlægge regnskabet for 2013, med et resultat af den ordinære drift, på ikke mindre end 4.7 millioner kroner. Regnskabet indstilles nu til kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Danmarks 3. største fiskerihavn
De samlede landinger af fisk steg med 21,3 % til en værdi på 618 mio. kr., hvilket konsoliderer Thyborøn Havn som den 3. største fiskerihavn i Danmark.

På godssiden blev det igen et år med fremgang på de fleste godsarter, dog med en væsentlige undtagelse, søral, som på grund af en lavere aktivitet i byggebranchen i Midt- og Vestjylland, ikke har landet de mængder søral som sidste år. Godsmængden blev dog på 0,8 millioner tons, hvilket stadig placerer Thyborøn Havn på trejde pladsen som en af de mest betydende havne på vestkysten.

Det er Havnebestyrelsens opfattelse, at resultatet er absolut tilfredsstillende, og man glæder sig især over, at der netop nu investeres i den største uddybning, som nogensinde er gennemført i havnen, og der er store forventninger til de øgede muligheder, det vil give Havnens kunder.

Tiltag der sikre havnen fortsat vækst
Der er, som en del af Havnepakke II, gennemført forundersøgelser på mulighederne for forbedrede vejforbindelser til Thyborøn Havn, samt mulighederne for at øge vanddybden til permanent 10 meters vanddybde i Thyborøn Kanal. Der er store forventninger til, at det også vil lykkes Folketinget at finde midler til gennemførelse af disse vigtige rammebetingelser, som markant vil forbedre Havnens muligheder for fortsat vækst.

Bestyrelsen ser med tilfredshed på, at det gennem en periode med store fald i de samlede danske landinger af fisk er lykkedes at holde en stabil udvikling på dette område og vinde betydelige markedsandele. Samtidigt er det dog klart, at forventningerne til den fortsatte vækst primært knytter sig til andre aktiviteter, som det også har været tilfældet igennem de seneste år.

Havnebestyrelsen foreslår årets resultat overført til næste år, idet den fortsatte konsolidering skal anvendes til igangværende og fremtidige investeringer for dermed at sikre Havnens fortsatte udvikling. Thyborøn Havns egenkapital udgør herefter 73,9 mio. kr.

Styrket position som fiskerihavn og godshavn
Bestyrelsen ser med optimisme frem til de kommende år, og vurderer at Havnens position, både som fiskerihavn og som godshavn, vil blive styrket.

Hertil kommer forventningerne til den satsning, der er igangsat på Offshore området, hvor de kommende vindmølleparker udgør et stort naturligt potentiale for Thyborøn Havn.

Også i de kommende år er det bestyrelsens klare opfattelse, at mulighederne for den fremtidige udvikling – også for fiskeriet fra Thyborøn Havn – er særdeles gode, og bestyrelsen ser frem til at iværksætte flere nye initiativer.