Verdens største brøndbåds-selskab vil bygge nye både hvert år frem til 2025

Verdens største brøndbåds-selskab vil bygge nye både hvert år frem til 2025

Det er det norske selskab Sølvtrans, der vil være førende og på forkant med udviklingen, når det kommer til »lukkede transport-systemer« af laks og ørreder.

»Ny teknologi, der med et miljøvenligt koncept, begrænser faren for infektion og smitte blandt fiskene, har haft en positiv effekt på dyrevelfærd, samtidig med det giver en omkostnings-effektiv transport og håndtering af fisken,« forklarer Roger Halsebakk fra det norske selskab Sølvtrans og fortæller videre, at ny teknologi og større både er en absolut nødvendighed i branchen, der trods en mindre nedgang for Sølvtrans sidste år i omsætningen, fortsat ser positivt på den norske opdrætsbranche.

»Vi nåede lige akkurat budgettet for 2019, der derfor forløb som planlagt, trods nogle af nybygningerne var forsinket. Specielt nybygningen »Ronja Storm« stod for den største forsinkelse på hele syv måneder, pga. Corona-pandamien,« understreger Roger Halsebakk.

Corona’en skabte store problemer ved det tyrkiske værft i foråret, hvor de midlertidigt måtte indstille byggeriet af flere fartøjer. Det gav forskydelser i leverancerne, der dog ikke forventes at skabe yderligere forsinkelser i leveringen af de næste otte brøndbåde, som selskabet Sølvtrans har i ordre. Den næste brødbåd der leveres bliver »Ronja Christopher«, som forventes leveret til september 2020.

Behovet for brøndbåde er stort
For på det norske marked alene, forventes der ni nye norske brøndbåde leveret i løbet af i år, 2020. Dog regner man med at flere af fartøjerne udskydes pga. Corona-krisen, til senere i år.

Skriv et svar