Værdi af tobis kvoten 2010: 462 mio.kr.

Værdi af tobis kvoten 2010: 462 mio.kr.

Fiskerne har i gennemsnit fået 1,60 kr. pr. kg. fanget fisk.

Med udgangen af indeværende uge lukker tobisfiskeriet 2010. Og dermed kan der gøres status for sæsonen

I alt har danske fartøjer fisket 290,097 tons tobis til en samlet værdi af ikke mindre end 462,346 mio.kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig afregningspris på ca. 1,60 kr./kg.
Fiskerne har i gennemsnit fået 1,60 kr. pr. kg. fanget fisk.

Med udgangen af indeværende uge lukker tobisfiskeriet 2010. Og dermed kan der gøres status for sæsonen

I alt har danske fartøjer fisket 290,097 tons tobis til en samlet værdi af ikke mindre end 462,346 mio.kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig afregningspris på ca. 1,60 kr./kg.

Både kilo prisen og det samlede provenu ligger væsentligt over de seneste to års indtjening. I forhold til 2008 er erhvervets samlede indtjening næsten fordoblet; fra 231 mio. kr. i 2008 til 462 mio. i år.

Mængde, værdi og kilo pris fremgår af listen:

År Fangstmængde, ton Værdi mio. kr. Kilopris, afrundet
2010 290.097 462,346 1,60
2009 305.560 265,409 0,87
2008 255.644 231,873 0,91