Undersøisk hedebølge dræber Great Barrier Reef

Undersøisk hedebølge dræber Great Barrier Reef

Verdens største koralrev, der ligger ud for Queenslands kyst ved Australien og som strækker sig med imponerende 2200 kilometer langs Nordøstkysten, dækker mere end 200.000 kvadratkilometer, gisper lige nu i kampen for at overleve.

Det berømte økosystem består af 2500 enkelte rev, sand og småøer og har en historie der tog sin begyndelse for mere end 25 mio. år siden, til revets nuværende struktur, som menes af være omkring 500.000 år gammel.

Varmen dræber

Revet mister nu farve på grund af de globale klimaforandringer og El Nino, der med temperaturstigninger i havet, nu dræber eller gør så massiv skade på de levende og farverige organismer der lever ved revet, at de forsvinder.

Det var den engelske opdagelsesrejsende Kaptajn james Cook, der første gang stødte på revet i 1770, som gjorde revet kendt i Europa og som siden har været rejsemål for mange, der ønsker at følge biodiversiteten og mangfoldigheden omkring verdens største koralrev. Et rev der er hjem for 1500 forskellige arter af fisk og 4000 arter af bløddyr samt mere end 500 tang-arter, det hele sammenlagt giver et helt unikt og enestående samlingssted for havets dyr og planter.

Livet på koralrevene er truet på livet, er en direkte konsekvens af industrialiseringen og dens udledning af kuldioxid, der i stigende grad forsurer vores verdenshave og ødelægger plante og dyrelivet.