Ugiftigt kemikalie renser og desinficerer i fiskeindustrien

Ugiftigt kemikalie renser og desinficerer i fiskeindustrien

Stadigt flere bruger Oxitrate kemikalie fri rengøring samt desinficering indenfor fiskeribranchen.
Et unikt produkt, der er hundrede procent nedbrydeligt, har flere anvendelsesmuligheder, til blandt andet at rense procesvand, desinficere og rengøre uden brug af kemikalier, på en effektiv og miljøvenlig måde.

”Norske selskaber som Mainstream, Nova Sea og Ellingsen Seafood har satset på den nye metode, der er med til at give firmaerne en bedre miljøprofil samtidig med de forenkler og forbedre rengøringsprocesserne,” siger Bård Rygg fra Medis Pharmaceuticals.

Metoden er udviklet i tæt samarbejde med forskellige norske forskningsmiljøer og efterfølgende godkendt af det norske Madtilsyn i henhold til drikkevandsforskriften. Produktet arbejder i princippet med spaltning og ladning af let saltet vand. Dvs. ingen miljøgifte og kemikalier, men alligevel en effektiv rensning for legionalla, salmonella, e-coli og listeria bakterier.

Effekten af Oxitrate desinfektion, er blandt andet afprøvet med både havvand og ferskvand. Truls Aasjord i Mainstream har netop installeret Oxitrate på deres rensningsanlæg og siger,”vi har fået en umiddelbar positiv effekt på bakterietallet, og kan derfor godt anbefale systemet til andre i branchen. Ved Nova Sea lyder der tilsvarende positive meldinger fra Bjørn Roger Thomassen, der fortæller at efter vandet til deres ismaskinen er blevet renset med Oxitrate, har bakterietallet været under kontrol.

Medis Pharmaceuticals vil være tilstede under årets Aqua Nor Messe, hvor Oxitrate bliver tilbudt som enten salg eller leje.