Udsætning af åleyngel skal hjælpe ålebestanden

Udsætning af åleyngel skal hjælpe ålebestanden

I disse dage er åleFiskere og åleopdrættere gået i fælles sag, om at udsætte op mod halvanden million glasål, der skal afhjælpe den hårdt ramte ålebestand, som fortsat er i tilbagegang.

Tidligere tiders mest almindelige fiskeart ved de danske kyster og i fjorde, søer og åer, er blevet en sjældenhed og ålen er mærkbart og meget kraftigt gået tilbage de senere år.

Et samarbejde mellem DTU Aqua, danske fiskere og åleopdrættere, har de senere år, forsøgt at afhjælpe situationen med de færre ål, ved at udsætte op imod halvanden million glasål i de danske farvande. Meningen er, at ålene når de i efteråret søger mod gydeområderne i Sargassohavet, mere end 6000 kilometer fra de europæiske kyster, vil være med til at hjælpe den europæiske ålebestand.

Glasålene kommer fra sydeuropa og er et led i den europæiske genopretningsplan for ålen. Man forventer at ålen har bedre vækstbetingelser og større overlevelsesmuligheder i det nordeuropæiske område, end i det sydeuropæiske, hvor man har en formodning om, at landbrug og industri igennem de senere år, har ændret vandmiljøet så meget, at områderne med ål er reduceret kraftigt.

Men tilbagegangen er ikke det eneste der bekymre eksperterne. Ålens lange rejse til Sargassohavet, volder fortsat hovedbrud. Det er det eneste sted på jorden, hvor ålen formentlig vil gyde. Derfor forsøger man at regulerer sig ud af problemet og samtidig kigge på de ting, der kan være en hindring for ålens vækstmuligheder. Håbet er at ålen endnu engang kan blive en ressource og indtage pladsen som en af Danmarks vigtigeste fiskearter.

Mængden af åleyngel er faldet med hele 90 procent de seneste 25 år, hvilket har fået Danmark og de øvrige EU-lande til at vedtage forvaltningsplaner, som har til formål at undgå en udryddelse af ålen. Et af redskaberne i den danske forvaltningsplan er udsætning af åleyngel. Målet med udsætningen er, at bestanden skal op på 40 procent af tidligere tiders niveau.

Ålen var tidligere meget udbredt i de danske vandløb, søer og kystnære områder fra Island i nord til afrika i syd og var en af vores mest almindelige fisk overhovedet. Ålen er en vandrefisk, der bliver født i Sargassohavet syd for Bermuda-øerne. Dernæst migrerer den op mod 6000 kilometer til levesteder i Europa. Når ålen er fuldt udvokset, vandre den tilbage til havområdet ud for Nordamerika i det vestlige Atlanterhav, med havdybder ned til 7 kilometer, for at gyde og derefter dø.