Tyske garnfartøjer har gyldne tider med tunger i Kattegat

Tyske garnfartøjer har gyldne tider med tunger i Kattegat

Alt mens danske fiskere, går og sparker i jorden og mistrøstigt kigger ud over vandet og ærger sig over, at det ikke er dem, der som det tyske indregistretet fartøj SH 7 Gitte i disse dage, tungtlastet stævner ind Bønnerup Fisk I/S, for at losse tunger.

Indehaver Claus Deftlefsen fra Bønnerup Fisk, siger til FiskerForum, at det ikke er de tyske fiskere man sigter efter, men istedet den manglende lydhørhed fra myndighedernes side, såsom ICES (Det internationale Havundersøgelsesråd), der med lige streger og små krusseduller på et stykke papir, fuldstændigt sidder erfarne fiskere erfaring og faglighed overhørigt. Fiskerne der melder om uændret mængder tunger, men som istedet har set kvoterne for tungefiskeriet blive reduceret med næsten 80 procent fra de gode tider, til i dag kun af udgøre en brøkdel og marginal del, i forhold til tidligere.

Katastrofe for de små kystbåde

Sidste års, og især dette års ekstraordinære store kvotereduktion på tunger i Kattegat, har afgjort sat sit præg på fiskeriet omkring Bønnerup.

En reduktion af tunge-kvoten på næsten 40 procent i 2015, fik da også Karsten Kaaht med AS 55 Rigmor, til at protestere. Han sagde til FiskerForum, ”Det er svært at forstå at tungekvoten for i år er skåret ned med over 40 procent, når det nu vrimler med tunger og torsk. Nu har jeg fisket lidt øst for Grenå og jeg mener at fiskeriet her, er det bedste vi har haft i dette årtusinde, overhovedet. Problemet er bare vi ikke må fange dem. Der er masser af tunger og torsk i alle størrelser, så det er frustrerende, at vi ikke må fange mere end vi må.”

Så mens fiskerne hev fyldte tungegarn ind, måtte de selv samme fiskere samtidig indstille sig på, at kloge hoveder bag skrivebordene i styrelserne og i rådene, havde regnet sig frem til at anbefalingerne for tungefiskeriet i 2015, skulle skæres ned til næsten det halve af en i forvejen reduceret kvote. Uforståligt for de fleste og absolut ikke til gavn for et økonomisk trængt fiskeri og en efterhånden lige så trængt fiskeindustri. Når en kvote skæres med 40 procent, mangler man dette i sin årsindtjening og man mangler også selve fisken til opkøberne, til industrien og i sidste ende også til eksporten, så værdikæden ampurteres og pengestrømmen syner tilsvarende hen.