Tilskud til fangstkvoteforvaltning

Tilskud til fangstkvoteforvaltning

Fra den 1. november 2010 er det muligt at søge tilskud til at afprøve og videreudvikle fangstkvoteforvaltning under ordningen for tilskud til Fælles Initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren.
Ansøgninger skal vedrøre fuld dokumentation i dansk fiskeri i relation til afprøvning af fangst-kvoteforvaltning i Danmark. Projekterne skal videreudvikle og afprøve fangstkvoteforvaltning i dansk fiskeri ved anvendelse af elektroniske moniteringssystemer. Projekter i indsatsområdet skal bygge videre på erfaringer fra de pilotprojekter, som er gennemført på området i 2009 og 2010.

Aktiviteterne omfatter både afprøvning af udstyret i fiskeriet, indsamling og analyse af data, formidling af viden samt vurdering af den videre anvendelse af forvaltningsmodellen.

Inden for rammerne af projektet skal der være mulighed for at dække en del af udgifterne til udstyr om bord på de fartøjer, der deltager. Der vil være krav om, at fartøjerne egenfinansierer en del af udgifterne.
Det forventes, at der afsættes en indikativ ramme til indsatsområdet på 4 mio. kr. samt en EU-ramme på 2 mio. kr., som forudsætter, at ansøger har tilvejebragt anden offentlig medfinansiering svarende til det ansøgte EU-tilskud. Tilskuddet fra FødevareErhverv kan udgøre op til 100 % af de tilskudsberettigede udgifter. Hvis ansøger har tilvejebragt anden offentlig medfinansiering til finansiering af projektet, kan tilskuddet fra FødevareErhverv udgøre op til 50 % af de tilskudsberettigede udgifter.

Tildeling af midler til indsatsområdet sker med forbehold for, at der træffes beslutning herom efter vedtagelse af finansloven for 2011. Der vil tidligst kunne træffes afgørelse om tilsagn til ansøgerne i 2011, når der foreligger en bevilling.

Udvælgelseskriterier vil være de samme som for ”Fælles Initiativer” i 2010.

Ansøgning
Ansøgningsperioden er fra 1. november til 31. december 2010. Ansøgere gøres opmærksom på, at indsatsområdet alene vedrører projekter om fangstkvoteforvaltning. Øvrige indsatsområder for 2011 vil blive udmeldt i begyndelsen af 2011.

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til FødevareErhverv eller via FødevareErhvervs hjemmeside fra 29. oktober. Ansøgning indsendes til Udviklingsstøttekontoret, FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V.

Fiskeriudviklingsprogrammet
Indsatsområdet er en del af det danske fiskeriudviklingsprogram, som medfinansieres af den Europæiske Fiskerifond (EFF). Det overordnende mål for EFF-programmet er at skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, hvor ressourcerne udnyttes under hensynstagen til bæredygtighed og regional udvikling.

Yderligere informationer:
Kim Lemming, Udviklingsstøttekontoret, tlf. 33 95 81 57, e-mail: kile@ferv.dk