Tilfreds svensk fiskeskipper roser eSeaSystem

Tilfreds svensk fiskeskipper roser eSeaSystem

Den svenske fiskeskipper Stefan Larson på trawleren GG840 ”Svanen” har kun roser til overs for hans nyanskaffelse eSeaSystem fra UniSystem AB. Hans begejstring over det enkle og betjeningsvenlige system, kan kun skyldes at udviklingsarbejdet er foretaget i samarbejde med fiskere og for fiskere.
I alle trawlere hvor man sø pakker fisk renser, skyller og vasker, størrelsessorterer, vejer, pakker og iser samt mærker og registrere man fangsten ombord. Derved kan fangsten afsættes direkte på auktionen, og man mindsker omkostningerne til samlecentralen og man forhindre kvalitetsforringelse af fisken ved samlecentralens ekstra håndtering.

Fiskekonsulent Gunnar Utbult som er hovedforhandler af eSeaSystemmet, fortæller at den udskrevne etiket fra systemmet, indeholder oplysninger om fiskens oprindelse, art og størrelse samt fangstdato.

Forbrugerne efterspørger netop i disse tider, fødevarenes oprindelse og livsvilkår og ved det svenske eSeaSystem gives forbrugerne de oplysninger de ønsker.

For skipper og trawler får man et eSeaSystem med et kvalitetsprodukt hvor både marinevægten og printeren er i rustfri stål, med letlæseligt display specielt tilrettet og med etiketter med vandfast klæber for sikker påhæftning.

• EseaSystem er forprogrammeret til mange forskellige fiskearter, som man til enhver tid kan vælge. Ønskes andre arter indsat i hukommelsen kan dette gøres direkte over Ethernet forbindelsen eller man kan selv oprette dem i systemmet eller man kan vælge de faste programmer med forskellige fiskearter.

• Når printeren har udskrevet en label, kan man afrive denne og man er klar til næste label igen.
• Systemet kan bruges overalt, selv der hvor der ikke er Ethernet-forbindelse. Fangst rapporten kan derefter gemmes, og senere, når den er tilsluttet en computer, kan rapporten udskrives.
• Vægten er meget præcis, og bevarer sin nøjagtighed, selv efter lang tids brug. Vægten er udstyret med en enhed der kompenserer for stød og slag samt bevægelser og man kan med dette system kalibrerer enheden således man ikke har brug for rekalibrering.
• Marinevægten er EU typegodkendt og Tone Vestby Carlson fra UniSystem AB, fortæller at omverificering af vægten er forskelligt fra land til land. Det påhviler reder at sikre at man følger gældende lovgivning i det land som man har nationalitets mærke til. Med marinevægten kan man foretage vejning af fangsten inden man kommer i land og man sparer derfor omkostninger til en vejer.
• Systemet er også beskyttet mod ulykker – for eksempel, hvis Ethernet-forbindelsen bliver afbrudt ved en fejl, vil kontrolleren gemme vejningerne. Når forbindelsen således er genoprettet, vil de gemte vejninger blive sendt til computeren igen.
• EseaSystem har trykknapper, som er nemme at håndtere, selv med tykke arbejdshandsker, kan tilsluttes E-loggen.