Tidligere Hvide Sande trawler brændt i Norge

Tidligere Hvide Sande trawler brændt i Norge

Trawleren, Skårholm fra Aakrehavn på Karmøy, var netop landet dagen før fra et godt rejefiskeri i norsk område og havde losset og lå nu til kaj. Da skipper Vidar Skår tidligt torsdag morgen fik en telefon opringning fra naboen, at der kom røg ud af styrhuset på trawleren.

Trods en hurtig indsats fra den norske skippers side, havde flammerne allerede så godt fat, at styrhuset helt var omspændt af flammer og selv da det lokale redningsvæsen nåede frem, kunne de kun begrænse skaderne. Den triste melding senere på formiddagen og efter branden var slukket, var at hele styrhuset var brændt ned og installationer og andet udstyr om bord var svært røg og vandskadet.

Den norske trawler har en lang liste af ejere bag sig, siden den tilbage i 1994 blev søsat fra Johs. Kristensens Skibsbyggeri i Hvide Sande, som nybygning nr. 199 RI 452 Alouette. Siden havde partrederiet Klitbo båden som FN 526 Andrea Klitbo, for i 2006 at havne på Læsø. Hvorfra den i 2008 blev solgt til norsk fiskeri.

Et uheldigt tidspunkt

En brand kommer sjældent belejligt og da slet ikke i dette tilfælde, hvor skibet netop havde overstået en større overhaling og fiskeriet på denne årstid er på sit højeste og går godt. Noget skipperen da også ærger sig over, for udsigten til igen at komme ud at sejle, ligger nu 2 – 3 måneder fremme i tiden.

Heldigvis var ingen om bord på skibet da branden udbrød tidligt torsdag morgen, så trods den triste nyhed om fartøjet, så var det alligevel en trøst, at ingen kom til skade og det var også en synlig lettet Vidar Skår, der nu må igennem taksator fra forsikringsselskabet for en vurdering af skadens størrelse og omfang, samt siden indhente tilbud fra værfterne, så reparationen kan komme igang så hurtigt som muligt.