Ti norske fiskere omkom sidste år i forbindelse med fiskeriet
fungerende Søfartsdirektør Lars Alvestad understreger, er ti omkomne, ti for mange. »Vi ser også at det er i fiskeriet ombord på fartøjerne, at risikoen er størst

Ti norske fiskere omkom sidste år i forbindelse med fiskeriet

Selv om der i 2018 var en svag nedgang i antallet af registrerede ulykker, var der desværre en markant stigning i antallet af omkomne i fiskeriet i Norge. Fra syv fiskere i 2017 til ti fiskere i 2018. Syv af de omkomne i 2018 arbejdede på fiskefartøjer.

Men som fungerende Søfartsdirektør Lars Alvestad understreger, er ti omkomne, ti for mange. »Vi ser også at det er i fiskeriet ombord på fartøjerne, at risikoen er størst. Det tager vi selvfølgeligt meget alvorligt og vores fokus på dette er da også øget med både bedre tilsyn og oplysende holdningskampagner.«

Statistikken siger, at 53 procent af de sidste fem års ulykker er personrelateret, som mand over bord og faldulykker på skibene samt ulykker med udstyret ombord, mens de restrende henhører under skibsulykker, som kollision og kæntring samt grundstødning m.m.

  • Når det drejer sig om personskader, så blev der i 2018 registreret 226 personskader, mod 231 skader i 2017.
  • Når det drejer sig om skibsulykker, så er tallene heldigvis relativt stabile, sammenlignet med de siste fem år, hvor det norske direktorat har registreret 1241 skibsulykker.
  • I 2018 blev der registreret 240 skibsulykker, og ud af disse var ca. 40 procent af skibsulykkerne grundstødninger, 14 procent kontaktskader, 12 procent brandårsager, og 11 procent var miljørelaterede. De resterende 23 procent var fordelt over andre ulykkeskategorier.

I en kommentar til statistikken siger Alvestad blandt andet, »der arbejdes konstant og vedvarende med sikkerheden i branchen og i en grad så antallet af skibsulykker ikke stiger. Vi havde selfølgelig håbet på, at tallene var gået mere ned end tilfældet har været. Men Vi ved også, at forholdene langs den norske kyst, gør det vanskeligt og for ikke at sige meget svært helt at undgå ulykker. Derfor er det også vigtigt, at man foretager en risikovurdering, inden man stikker til søs og inden fiskeriet sættes igang.«

Det norske Søfartsdirektorat registrerede sidste år 33 ulykker med miljøudslip af enten olie eller diesel. Det var hovedsageligt mindre udslip af mængder svarende til mellem 5 og 200 liter. Af de større udslip kan nævnes et udslip på 217 tons raffineret olieprodukt i forbindelse med et havari, mens et andet eksempel var udslip af 10.000 liter diesel i forbindelse med en kollision.

Du kan læse hele artiklen her på Sjøfartsdirektoratets norske hjemmeside her