Thyborøn Havn får ny havnedirektør

Thyborøn Havn får ny havnedirektør

Det bliver den 52-årige Jesper Holt Jensen, der er ansat som ny direktør for Thyborøn Havn. Han har i en længere årrække været direktør for Kystdirektoratet, indtil han i 2013 blev ansat i sit nuværende job som teknisk direktør i Thisted Kommune.

Bestyrelsen for Thyborøn Havn har ansat den 52-årige Jesper Holt Jensen som ny havnedirektør for Thyborøn Havn med tiltrædelse 1. november 2014.

Jesper Holt Jensen besidder topchef-erfaring på højeste niveau, har indgående teknisk indsigt i havne og anlægsforhold, ligesom han kender de maritime aktører og arbejdsgangene både lokalt, nationalt og internationalt.

Den nye havnedirektør er uddannet civilingeniør i anlægskonstruktioner fra Aalborg Universitet. Efter sin eksamen i 1989 fortsatte han på universitetet som teknisk amanuensis på Institut for Vand, Jord og Miljøteknik. Året efter blev han projektingeniør i Kystdirektoratet i Lemvig, hvor han i 2001 blev sektionsleder i havnesektionen og har været Kystdirektoratets direktør fra 2002 til 2013. Siden trådte han ind i direktionen hos Thisted Kommune som teknisk direktør.

Bestyrelsesformand for Thyborøn Havn, Karl Kristian Bro:
“Jeg er utrolig glad for, at det med ansættelsen af Jesper Holt Jensen er lykkedes os at tiltrække en kapacitet på området, som har den nødvendige indsigt og ledelseserfaring til at videreføre vækststrategien med tilhørende Masterplan for Thyborøn Havn. Det har været en grundig proces og jeg er sikker på, at vi på alle måder har fundet den rette til jobbet”.

Ved ansættelsen er der lagt vægt på, at den nye direktør skal stå i spidsen for en vækststrategi med fokus på at udnytte de store muligheder, der er i markedet for Thyborøn Havn – det være sig indenfor fiskeri, godstransport og offshore-aktiviteter. Samtidig spiller havnen en væsentlig rolle i forhold til hele områdets turisme og byens udvikling.

Kommende havnedirektør for Thyborøn Havn, Jesper Holt Jensen:
“Jeg ser frem til at få lov til at arbejde med de spændende ekspansionsplaner for Thyborøn Havn. Med min erfaring på området, ser jeg ser frem til at udvikle havnen yderligere i samarbejde med havnens medarbejdere og bestyrelse samt de lokale og internationale virksomheder og kunder”.

Thyborøn Havn er en af Danmarks største fiskerihavne, hvor der årligt landes fisk for over 600 millioner kroner. Sideløbende med den gode udvikling inden for fiskeriet oplever Thyborøn Havn kraftig vækst på nye fremtrædende aktiviteter. Godsmængden til Thyborøn Havn har gennem de seneste år vist en stabil stigning og kunne ved seneste regnskab fremvise rekordtal.  Også arbejde med visioner om offshore aktiviteter i forbindelse med vindmølleparker er sat i gang. Målet for Thyborøn Havn er at fortsætte den udstukne kurs mod en fortsat styrket position, som både fiskeri-, service- og godshavn.