Thyborøn Havn klar til større og tungere opgaver

Thyborøn Havn klar til større og tungere opgaver

Mandag formiddag kunne Hans Christian Schmidt som Transport og Bygningsminister klippe snoren over, til den nye store sværgodskaj, også kaldet Limfjordskaj II på Thyborøn Havn.

Der var fest på kajen, da den nye investering på 40 til 45 millioner kroner, blev indviet. En kaj der fremover skal ruste den vestjyske Havn i Thyborøn til fremtiden, når større og tungere gods skal landes på den 180 meter lange kaj. En rigtig sværgods kaj, der har en bæreevne på 20 tons pr. kvadratmeter, svarende til ti gange så meget som på en almindelig normal havnekaj.

Kajen til større gods og vindmølle- samt olieindustrien.

Forventninger til Limfjordskaj II er store og den kan, når den tages i anvendelse, indenfor den nærmeste fremtid komme til at spille en dominerende rolle, når de nye testmøller skal rejses i Nissum Bredning.

Det nye investering i kajanlægget var en simpel nødvendighed. Thyborøn Havn har igennem de seneste 10 år udviklet sig fra at være en ren fiskerihavn til også at være hele Midt- og Vestjyllands godshavn. Havnens unikke placering på vestkysten med rimelig kort køreafstand til »Produktions Danmark«, kombineret med stor vanddybde, bedre lagerfaciliteter og nu her med indvielsen af sævrgodskajen, alt i alt gode kajanlæg der giver let adgang og bedre logistik for områdets industrier og virksomheder, så forventningerne om mere, større og tungere gods over kajen i fremtidens Thyborøn, kan indfris.