Thyborøn Fiskerihavn 100 år

Thyborøn Fiskerihavn 100 år

I anledningen af Thyborøn Fiskerihavns 100 års jubilæum, viderebringer FiskerForum de næste par dage, en artikel-række med interviews og kommentarer til fødselaren

Transportminister Magnus Heunicke tror også, at havnen om 100 år fortsat vil være samlingspunktet i Thyborøn. De danske havne er en central del af den danske infrastruktur og en vigtig motor for vækst. Det er derfor vigtigt, at produktiviteten og konkurrenceevnen er i top i den danske havnesektor. Et område, som transportminister Magnus Heunicke har stor fokus på.

I transportsystemet spiller havnene en vigtig rolle som bindeled mellem land- og søtransporten i den hjemlige transportkæde, men er samtidig også porte til omverdenen. Den rolle udfylder Thyborøn Havn i høj grad for den midt- og vestjyske landsdel, understreger Magnus Heunicke.

Omdrejningspunkt i transportkæden

Foruden at være omdrejningspunkt i transportkæden er der ingen tvivl om, at alle de aktiviteter, som en havn skaber, har en klar positiv betydning for både den by, hvor havnen ligger, men også på det omkringliggende lokalområde.

Thyborøn Havns fremgang inden for fiskeri og godsomsætning understreger meget godt den rolle, som mange danske havne har i lokalsamfundet som vækstmotor for job og beskæftigelse, siger transportministeren.

Havnen en stor del af byens identitet

Thyborøn by er opstået omkring havnen, og her 100 år efter er havnen ifølge Magnus Heunicke stadig et vitalt omdrejningspunkt og en meget stor del af byens identitet.

Det vil havnen helt sikkert også være i fremtiden, for der er driftige folk på havnen i Thyborøn. Eksempelvis er havnen ved at tage hul på en stor uddybning, som skal forbedre infrastrukturen og være med til at bibeholde og tiltrække nye kunder, som kan skabe vækst og arbejdspladser i lokalområdet.

Om havnens hovedbeskæftigelse om 100 år så er fiskeri eller offshore, som havnen forventer sig meget af i fremtiden, vil kun fremtiden vise.

Men sikkert er det, at havnen fortsat vil være samlingspunkt i Thyborøn og spille en central rolle for lokalområdets transport og beskæftigelse, siger Danmarks transportminister, Magnus Heunicke.