Thyborøn havn styrker indsatsen på salgs- og marketingområdet

Thyborøn havn styrker indsatsen på salgs- og marketingområdet

Lars Sylvester tiltræder en nyoprettet stilling, som tager sit udgangspunkt i Thyborøn havns ambitiøse strategi for fortsat vækst og udvikling.
Lars er 47 år, har en shipping uddannelse, salgs- og udviklingserfaring på ledelsesniveau såvel herhjemme som i udlandet og har siden 2002 suppleret denne erfaring ved også at arbejde med salg og markedsføring i eget reklamebureau. Lars Sylvester og dennes hustru der begge er Fynboer agter, at bosætte sig her på egnen.

Thyborøn Havn har gennemgået og arbejder fortsat med en række større anlægsprojekter, alt sammen med det formål at forbedre og fremtidssikre kapaciteten på havnen.
Vores strategi- og analysearbejde slår det helt fast, at vi er særdeles attraktive som service, udskibnings- og depothavn for mange forskelligartede aktører.

Særligt fokus rettes nu imod de forventede store muligheder i forbindelse med de planlagte anlæg af kystnære vindmølleparker. Her ligger Thyborøn fantastisk godt placeret og vil naturligt komme til at spille en betydelig rolle.

Thyborøn Havn kendetegnes i øvrigt ved sit høje serviceniveau, en effektiv råvarehåndtering, et driftigt, sundt og moderne fiskeri og en række dygtige smede- og servicevirksomheder.
Men de færreste kender til omfanget af vores mange investeringer samt den stadig stigende godskapacitet og det skal naturligvis formidles på bedste vis.

Bestyrelsen ser derfor med ansættelsen af Lars Sylvester frem til en mere udfarende profil, en ledelsesmæssig styrkelse på salgs- og udviklingssiden samt frem for alt, en fortsat udvikling af samarbejdet med havnens nuværende brugere.