Tak til de frivillige fra Marinehjemmeværnet og Kystredningstjenesten

Tak til de frivillige fra Marinehjemmeværnet og Kystredningstjenesten

Hver dag året rundt yder frivillige fra Marinehjemmeværnet og Kystredningstjenesten en uvurderlig hjælp til de opgaver, som Søværnet løser i danske farvande. Det fortjener de en stor tak for.

På den baggrund er der tradition for at Danmarks frivillige hyldes og fejres på én bestemt dag på året, kaldt ”Frivillig Fredag”.

Søværnet får også en stor hjælp fra de frivillige, og derfor er det chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Frank Trojahn, der på denne dag udtrykker en stor tak for de frivilliges indsats.

Søværnets frivillige er de frivillige redningsmænd ved kystredningsstationerne samt de frivillige i Marinehjemmeværnet, der hver dag året rundt er klar til at rykke ud for at redde nødstedte på havet.

Marinehjemmeværnets frivillige bidrager desuden til farvandsovervågning og bekæmpelse af olieforurening til søs samt bevogtning af søværnets skibe i havn. Frank Trojahn, siger: “De mange frivillige i Marinehjemmeværnet og vores frivillige redningsmænd ved kystredningsstationerne, yder et uvurderligt og dedikeret bidrag til løsningen af Søværnets opgaver i danske farvande. Når alarmen lyder, at mennesker er i nød på havet, smider de, hvad de har i hænderne, og er til søs i løbet af få minutter. Nogle gange er det med livet som indsats og derfor fortjener det en ekstra påskønnelse, og på Søværnets vegne siger jeg dem min store tak.

Kystredderne og Marinehjemmeværnet
Marinehjemmeværnet råder over 30 fartøjer, der ligger i havne fordelt over hele landet. Fartøjerne er udrustede med hurtigtgående gummibåde, udstyr til søredning og bekæmpelse af olie på havoverfladen.
De frivillige kystreddere er tilknyttet de 21 redningsstationer, der ligger langs de danske kyster, hovedparten ved Vesterhavet. Kystredderne bor i lokalområdet, og når alarmen går, er redderne på vej i SAR-båden i løbet af få minutter. Kystredningstjenesten rykker årligt ud til cirka 400 redningsaktioner.