Bilag 6 – Mulighed for bytte mellem rødspætter i Skagerrak og Nordsøen – og Nordsøtunge med mørksej

  • Post category:Nyheder

Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med rødspætte i Skagerrak og mulighed for bytte af årsmængder af tunge i Nordsøen med mørksej. Der er mellem Nederlandene og Danmark indgået aftale om et muligt kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fiskere stiller de nødvendige mængder af rødspætte i Nordsøen til rådighed. Byttet indebærer, at Danmark afgiver op til 1190 tons rødspætte i Nordsøen i bytte for op til 1190 tons torsk i Nordsøen fra Nederlandene. Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 1:1 ønsker at bytte rødspætte i Nordsøen til rødspætte i Skagerrak, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest fredag den 4. februar 2011 kl. 12.00. Såfremt mængden af rødspætte i Nordsøen, der stilles til rådighed for bytte overstiger den mængde, der er aftalt med Nederlandene, stiller Fiskeridirektoratet byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte. Der er mellem Frankrig og Danmark indgået aftale om et muligt kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fartøjer stiller de nødvendige mængder af tunge i Nordsøen til rådighed. Byttet indebærer, at Danmark afgiver op til 230 tons tunge i Nordsøen i bytte for op til 1380 tons mørksej i alle farvande fra Frankrig. Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 1:6 ønsker at bytte tunge i Nordsøen til mørksej i alle farvande, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest fredag den 4. februar 2011 kl. 12.00. Såfremt mængden af tunge i Nordsøen, der stilles til rådighed for bytte overstiger den mængde, der er aftalt med Frankrig, stiller Fiskeridirektoratet byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 2. februar 2011

Fortsæt med at læseBilag 6 – Mulighed for bytte mellem rødspætter i Skagerrak og Nordsøen – og Nordsøtunge med mørksej

Forskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sonen i 2011

Melding fra fiskeridirektøren J-251-2010 Forskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sonen i 2011 Erstatter: J-30-2010 Gyldig fra: 06. 12. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2011 Bergen, 07. 12. 2010 Fiskeridirektoratet har den 6. desember 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 § 11 og 16, jf. forskrift om delegering av kompetanse til Fiskeridirektoratet til å fastsette årlige reguleringsforskrifter for fiske av 16. oktober 2001 nr. 4686, fastsatt følgende forskrift: § 1 Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sjøtunge i EU-sonen i 2011. § 2 Totalkvote Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som fisker med konvensjonelle redskap totalt fiske og lande 50 tonn sjøtunge i EU-sonen i ICES statistikkområde IV. § 3 Bifangst for trålfartøy Fartøy som ikke har adgang til å drive et direkte fiske etter sjøtunge i medhold av § 2 kan innenfor totalkvoten fiske og lande sjøtunge som bifangst. § 4 Bemyndigelse Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket. § 5 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 60, 61, 62, 64 og 65 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 6 Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011 og gjelder til og med 31. desember 2011. IB/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Sør for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sonen i 2011