2011 mindstepriser fra Danske Fiskeres PO

  • Post Category:Fiskearter

Fiskernes sikkerhedsnet er for de fleste arter på samme niveau som i 2010 – men mindsteprisen for rødspætter sænkes. De helt små rødspætter får en mindstepris på blot 4,26 kr./kg. 3´skal koste 5,89 kr./kg. og 1´og 2´ må ikke handles under 6,14 kr./kg.

Fortsæt med at læse 2011 mindstepriser fra Danske Fiskeres PO

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart

I en ny strategi sætter søfartsstyrelsen pejlemærker for at fastholde den høje standard i dansk skibsfart. Dansk fiskeri og søfart er nået langt i arbejdet med sikkerheden. Antallet af alvorlige ulykker er faldet og færre danske skibe bliver tilbageholdt i udlandet pga. problemer med sikkerheden eller udstyret. Den udvikling skal vi fastholde, så vi også fremover er kendt som nogle af de bedste til kvalitetsskibsfart.

Fortsæt med at læse Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart