Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart

I en ny strategi sætter søfartsstyrelsen pejlemærker for at fastholde den høje standard i dansk skibsfart. Dansk fiskeri og søfart er nået langt i arbejdet med sikkerheden. Antallet af alvorlige ulykker er faldet og færre danske skibe bliver tilbageholdt i udlandet pga. problemer med sikkerheden eller udstyret. Den udvikling skal vi fastholde, så vi også fremover er kendt som nogle af de bedste til kvalitetsskibsfart.

Fortsæt med at læseSikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart